افتتاح نمایشگاه ما می‌توانیم/ به روایت تصویر

نمایشگاه ما می توانیم در سینما بهمن بیرجند افتتاح شد.