افتتاح چندین پروژه در آخرین روز هفته بهزیستی/ تصویری

افتتاح میز خدمت حضوری بهزیستی،افتتاح طرح اشتغالزایی معتادان بهبودیافته (خیاطی) و افتتاح طرح اشتغالزایی معتادان بهبود یافته(کافی شاپ)؛ از جمله طرح هایی بود که در آخرین روز از هفته بهزیستی سال جاری در بیرجند افتتاح شد.