افزایش دوبرابری کمک‌های مردمی به مراکز نیکوکاری

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی(ره) از رشد دو برابری کمک های نقدی و غیر نقدی به مراکز نیکوکاری خراسان جنوبی در هشت ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار خاورستان،احمد رفیعی معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گفت: کمک‌های نقدی و غیر نقدی به مراکز نیکوکاری خراسان جنوبی در هشت ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۱۰۳ درصد رشد به دوبرابر افزایش یافت.
وی افزود: دراین مدت ۳۰ میلیارد و ۷۵۸ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی در مراکز نیکوکاری خراسان جنوبی جمع‌آوری و با همکاری این مراکز، بین نیازمندان توزیع شد.
رفیعی عنوان کرد:: از این رقم ۶ میلیارد و ۸۶۱ میلیون تومان از کمک‌های نقدی، ۲۱ میلیارد و ۵۸۱ میلیون تومان غیرنقدی و دو میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومان خدمات بوده است.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اظهار داشت:در مدت مشابه پارسال، ۱۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان کمک در مراکز نیکوکاری استان جمع آوری شد.
وی با اشاره به فعالیت ۷۵ مرکز نیکوکاری در استان، افزود: همچنین ۶ مرکز تخصصی شامل یک مرکز نیکوکاری سلامت، یک مرکز نیکوکاری رسانه، دو مرکز اشتغال و کار آفرینی و دو مرکز صنفی در خراسان جنوبی فعالیت دارند.
انتهای پیام / ۳