اقتدار گردان ضد اغتشاش امام علی(ع) به شرح تصویر

گردان ضد اغتشاش امام علی(ع) امروز قبل از ظهر با به تصویر کشیدن اقتدار خود؛ ترس را در اندام دشمن انداخت.

به گزارش خبرنگار خاورستان، گردان ضد اغتشاش امام علی(ع) امروز قبل از ظهر با به تصویر کشیدن اقتدار خود؛ ترس را در اندام دشمن انداخت.
گفتنی است رزمایش راهیان الی بیت المقدس با حضور گردان های بیت المقدس، امام علی و کوثر در قالب ۱۷ گردان که شامل ۵ گردان خواهر و ۱۲ گردان برادر بودند در منطقه بیدخت بیرجند اقتدار و آمادگی خود را به رخ دشمنان طراز اول انقلاب کشاندند.
عکاس: محمدرضا رحمانی