رضایی:

اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها حاصل می‌شود

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان ها و مشارکت بخش خصوصی و ‎مردم حاصل‌ می شود.

به گزارش خاورستان، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در توئیتی نوشت: ‏در دولت سیزدهم به استان ها و استانداران به ویژه در بودجه و اعتبارات نقش بیشتری داده خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه این مطلب آورده است: اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان ها و مشارکت بخش خصوصی و ‎مردم حاصل‌ می شود.

انتهای پیام/۱۰