نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:

اقدام پارلمان اروپا ناشیانه بود / تجدید نظر تنها راه پیشگیری از اقدام متقابل ایران

نماینده مردم نهبندان و سربیشه گفت: اقدام پارلمان اروپا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی ناشیانه بود و در صورتی که تجدید نظر نکنند با اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد.

به گزارش خاورستان مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه با تاکید بر این که اقدام پارلمان اروپا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی به طور کامل ناشیانه است گفت: سپاه مجموعه ای است که در طول سال های گذشته اقدامات ضد تروریستی اش به طور کامل مشهود است و مردم منطقه این موضوع برایشان ملموس بود.

به گفته وی تروریست هایی که خود کشورها تحت عنوان داعش درست کرده بودند همین مجموعه سپاه بود که با مشاوره ها و ورود خودش به طور مشخص شهید عزیزمان سردار سلیمانی و مجموعه سپاه قدس و به طور کلی مجموعه سپاه پاسداران مردم مناطق مختلف عراق، سوریه و … که توسط این گروه اشغال شده بود را از چنگال این تروریست های که توسط همین کشورهای غربی و آمریکایی به وجود آمده بودند و به صورت مشهود حمایت می شدند نجات داد.

وی تصریح کرد: حالا یک ارگانی و مجموعه ای که به هر حال به این شکل با اقدامات تروریستی در منطقه مقابله می کند و مردم منطقه هم درک می کنند و برایشان مشهود بوده این ها می آیند به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می کنند و متاسفانه اروپایی های بی اراده از آن ها پیروی می کنند .

وی ادامه داد: به هر حال کشوری مثل آمریکا وانگلیس برای آن ها خط و مشی ها را مشخص می کنند و آن ها به طور کامل دنباله رو این ها هستند و هیج اراده ای از خودشان ندارند و مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در این مورد به طور حتم ورود پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی هایی را هم کمیسیون امنیت ملی و رئیس مجلس انجام می دهد و روز یک شنبه میزبان فرمانده سپاه و وزیر امور خارجه خواهیم بود که بهترین اقدام متقابل را انجام دهیم و به طور حتم سایر ارکان حاکمیت هم به همین شکل اقداماتی را انجام خواهند داد.

وی هم چنین به اعضای پارلمان اروپا توصیه کرد که وارد این بازی ها نشوند بازی هایی که آمریکایی ها و انگلیسی ها طراحی می کنند و متاسفانه این ها فقط دنباله روی می کنند وارد این بازی ها نشوند و به طور حتم کشورهایی که به این شکل اقدام می کنند خودشان بیشترین خسارت را خواهند دید و به دون شک اتفاق خواهد افتاد.

وی اظهار امیدواری کرد : پارلمان اروپا در این نوع رفتارها تجدید نظر کنند و در غیر این صورت با اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد.

 

انتهای پیام/