توجیحات رئیس دانشگاه بیرجند در خصوص الحاق دانشگاه صنعتی؛

الحاق دانشگاه صنعتی در راستای توسعه کیفی دانشگاه است/ عدم‌الحاق، به ضرر استان است

خامسان با بیان این‌که برخی افراد گفتند با ادغام دانشگاه صنعتی جلوی توسعه استان گرفته می‌شود گفت: توسعه استان با گسترش آموزش عالی انجام نمی‌شود بلکه با داشتن آموزش عالی با کیفیت محقق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ظهر امروز در نشست خبری گفت: هدف از الحاق دانشگاه صنعتی به دانشگاه بیرجند کیفیت بخشی است که طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی انجام خواهد شد.
به گفته وی، در اجرای مـاده ۳ مصوبه سیاست‌ها و ضوابـط اجرایی حـاکم بر آمـایش آموزش عـالی در جمهوری ‌اسلامی ایران مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، موضـوع سامانـدهی مؤسـسات ‌آموزش عـالی اسـتان خراسـان جنوبی در جلسه ۹۲۶ تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای گسترش و برنـامه‌ریزی آموزش ‌عـالی مورد بررسـی قرار گرفت و الحاق دانشـگاه صـنعتی بیرجند به دانشـگاه بیرجند با عنوان «دانشـگاه بیرجند ـ پردیس صنعتی بیرجند» به تصویب رسید.
رئیس دانشگاه بیرجند عنوان کرد: اجرای این طرح در استان از نظر زمانی و مکانی مناسب نبوده است و ما این موضوع را به مرکز انتقال داده‌ایم، ما در شکل و زمان اجرا حرف داریم و نزدیک انتخابات نیاز به همدلی بیشتری داریم و اگر در این زمان انجام نمی‌شد، بهتر بود.
به گفته وی، در طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی قرار است برخی اختیاراتی که در کشور است به دانشگاه ما در استان تفویض شود و رئیس دانشگاه مادر ‌شورایی تشکیل دهد تا بار ستادی آموزش عالی کاهش یابد.
اجازه نمی‌دهیم خراسان جنوبی اولین استان باشد
خامسان با اشاره به سخنان نماینده مردم، بیرجند درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه این طرح در سراسر کشور به صورت همزمان یا از استان های بزرگتر شود کار درستی است.
وی عنوان کرد: براساس طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی تعداد دانشگاه‌های کشور طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کاهش پیدا خواهد کرد و اجازه نمی‌دهیم خراسان جنوبی اولین استان باشد.
الحاق به معنای تعطیلی و اخراج ‌کسی نیست
رئیس دانشگاه بیرجند با بیان این‌که این الحاق به معنای تعطیلی و اخراج ‌کسی نیست بلکه ارتقای کیفیت آموزشی را در نظر دارد، اظهار کرد: برخی دانشگاه‌های اقماری به دلیل نبود دانشجو تعطیل شده یا در حال تعطیلی است و وزارت علوم تلاش می‌کند موسسات کوچکتر را با اتصال به دانشگاه مادر ارتقا دهد.
هماهنگی نشده بود
خامسان با بیان این‌که تعدادی از همکاران در دانشگاه صنعتی بیرجند موافق این طرح هستند افزود: البته برای ابلاغ این دستورالعمل حتی با رئیس دانشگاه و استانداری هماهنگی نشده بود و این گلایه به وزارتخانه طی تماس تلفنی ابلاغ شد.
رئیس دانشگاه بیرجند با بیان این‌که هدف اصلی این طرح تقویت و ارتقای کیفی مؤسسات آموزش عالی است گفت: وقتی کاهش تمایل به آموزش عالی را در کشور شاهد هستیم باید این ساماندهی انجام شود.
وی با بیان این‌که برخی افراد گفتند با ادغام دانشگاه صنعتی جلوی توسعه استان گرفته می‌شود افزود: توسعه استان با گسترش آموزش عالی انجام نمی‌شود بلکه با داشتن آموزش عالی با کیفیت محقق خواهد شد.
رئیس دانشگاه بیرجند در خصوص دانشگاه بزرگهر قاین افزود: هنوز سرنوشت ادغام این دانشگاه مشخص نیست.
انتهای پیام/۳/ ۴