رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند:

امکان سرمایه گذاری و مالکیت بخش خصوصی برای هیئت تجاری چک وجود دارد/ امیدواریم شاهد اقدامات عینی و عملی باشیم

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی گفت: هیئت تجاری چک مي تواند از مزایای دفتر تجاری به صورت رایگان در منطقه ویژه بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، صفدری زاده رئيس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در جمع هیئت تجاری جمهوری چک در محل منطقه ویژه اقتصادی اظهار کرد: منطقه ويژه اقتصادی توسط قانون گذار برای تسهیل و جهش توسعه اقتصادی در مناطق اقتصادی تصویب می شود و بعد از ایجاد زیرساخت های لازم برای میزبانی فعالان مایل به سرمایه گذاری نقش ایفا میکند.
وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی توسط بخش خصوصی آماده شده است، گفت: تمام شرایط لازم برای پذیرش فعالان اقتصادی در بخش های تجارت، صنعت و خدمات فراهم شده است.
رئيس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند خاطرنشان کرد: خوشبختانه حمایت مقامات دولتی استان و کشور شامل حال این منطقه شده است و با توجه به زمان کوتاه از ایجاد این منطقه جایگاه خود را در توسعه اقتصادی کشور و استان فراهم کرده است.
صفدری زاده به جایگاه جمهوری چک اشاره کرد و افزود: جمهوری چک از کشورهایی است که هیچ کدام از رابطه های آن با ایران از گذشته قطع نشده است.
وی با تاکید بر معرفی بیشتر ظرفیت ها و توانمندی ها دو کشور، افزود: امیدواریم شاهد اقدامات عینی و عملی باشیم.
رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با تاکید بر اینکه ایران یک کشور مقتدر است، خاطرنشان کرد: ایران در شرایط تحریم توسعه زیادی داشته و مطمئنا در شرایط عادی نیز کشوری ارزشمند خواهد بود.

صفدری زاده با اشاره شرایط مناطق آزاد اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند خارج از منطقه گمرکی است و تمام مراودات تجاری مشمول قوانین مالیات گمرکی نیست.
وی تصریح کرد: استان خراسان جنوبی دارای نیروهای تحصیل کرده، آماده و کم توقع است که می تواند کمک بسیار خوبی باشد.
رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی ادامه داد: بحث کشاورزي، تجارت و صنعت استان قابل رصد است و می تواند به عنوان فرصت بسیار خوبی در اختیار جمهوری چک قرار گیرد.

صفدری زاده افزود: هیئت تجاری چک مي تواند از مزایای دفتر تجاری به صورت رایگان در منطقه ویژه بهره مند شوند.
وی ایران را یک منطقه امن و مطمئن برای سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: تاکنون هیچ فرد خارجی از سرمایه گذاری در ایران ضرر ندیده است.
رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با بیان اینکه استان خراسان جنوبی می تواند فرصت مناسبي برای سرمایه گذاری باشد، گفت: تجربه سرمایه گذاری های گذشته در کشور می تواند برخي از محاسبات برای سرمایه گذاری را کوتاه کند.
صفدری زاده تصریح کرد: امکان سرمایه گذاری و مالکیت بخش خصوصی برای هیئت تجاری چک وجود دارد.
وی بیان کرد: برای اولین بار در کشور عملیات پایانه تخصصی صادرات پایانه های معدنی آغاز شده است و در ده ماه آینده کار آن به پایان خواهد رسيد.
رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در بند۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی به بحث مناطق آزاد توجه ویژه ای شده است.
صفدری زاده خاطرنشان کرد: مجموعه هلدینگ منطقه ویژه اقتصادی بیرجند (گروه تاپسر) با ۴۴ کشور دنیا مراوده دارد و مطمئنا داراي شرايط خوبی برای سرمایه گذاری است.
انتهای پیام/۱۰۰/ الف/ ۶