معاون آب و خاک جهادکشاورزی خراسان جنوبی:

انتقال آب به فردوس و سرایان نیازمند ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار/ ۳۲ میلیارد تومان از سفر رئیس جمهور به استان اختصاص یافت

معاون آب و خاک جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: در سال 94 از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری در خصوص سیستم آبیاری نوین به استان 58 میلیارد تومان است که 32 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، میرشفیعی معاون آب و خاک جهادکشاورزی خراسان جنوبی در جلسه بررسی فرونشست زمین های فردوس و سرایان اظهارکرد: با توجه به شرایط خشکسالی و دشت های بحرانی خراسان جنوبی باعث فرونشست در برخی دشت های استان خصوصا فردوس و سرایان شده است.
وی افزود: اجرای سیستم های نوین آبیاری و انتقال آب می تواند یکی از راهکارهای برای مقابله با این فرونشست است.
معاون آب و خاک جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: طی دو سال اخیر جمع کل اعتبار ابلاغی به استان افزایش چشمگیری نسبت به سال قبل داشته است به طوری که اجرای سیستم آبیاری نوینی که در سال ۹۳ و ۹۴ در استان اجرا کردیم ۱٫۲ برابر کل سطوحی است که از ابتدای طرح آبیاری نوین در استان انجام دادیم.
میرشفیعی گفت: طرح انتقال آب یکی دیگر از راهکارهایی است که با کاهش منابع آب موجود، خشکسالی استان جبران شود.
وی اظهارکرد: در سال ۹۴ از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری در خصوص سیستم آبیاری نوین به استان ۵۸ میلیارد تومان است که ۳۲ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است و اعتبار آن به استان رسیده است که اکنون در حال اجرا است.
معاون آب و خاک جهادکشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر طی سال ۹۳ و ۹۴ می توانیم ۹۰۰ کیلومتر طرح با اعتبار ابلاغی خود اجراکنیم که حدود ۵۰۰ کیلومتر تعهدشده و در کل استان در حال اجرا است.
میرشفیعی در خصوص فرونشست زمین در شهرستان های فردوس و سرایان گفت: این دو دشت با اعتبار بیشتری دیده شده اند تا حداقل بتوانند از آب موجود بهترین استفاده را داشته باشند.
وی افزود: در شهرستان های سرایان، بیرجند، خضری و فردوس طرح انتقال آب را داریم که لازمه آن این است طرح کامل نوشته شود و تصمیم گیری نهایی براین اساس گرفته شود.
معاون آب و خاک جهادکشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: اگر اعتبار نهایی در خصوص نشست دشت های استان مشخص شود برااین اساس می تواند این طرح از آب این شهرستان ها حداکثر استفاده را داشته باشیم.
میرشفیعی میزان اعتبار مورد نیاز برای انتقال آب به سرایان و فردوس را ۱۶۰ میلیارد تومان بیان کرد.
انتهای پیام/ ۵