شهردار بیرجند خبر داد

انجام ۱۰۰ درصد عملیات عمرانی جایگاه پسماند

جاوید گفت: 100 درصد عملیات عمرانی ایجاد جایگاه سایت پسماند شهرداری بیرجند انجام شده است.

به گزارش خاورستان، محمد علی جاوید شهردار بیرجند در جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با اعلام این که ۱۰۰ درصد عملیات عمرانی جایگاه سایت پسماند انجام شده است، گفت: جایگاه پسماند بیرجند در مساحت ۷۰ هکتار شامل فضای سبز، باسکول، سوله های پردازش، ساختمان مدیریت، خیابان کشی و… احداث شده است.
وی با اشاره به این که فقط نصب دستگاه های پردازش جایگاه پسماند باقی مانده است، افزود: برای این منظور تیمی از شهرداری بیرجند از شهرهای اصفهان، شیراز و…که دستگاه های پسماند را نصب کرده اند، بازدید و پیشنهاد کردند که بهتر است مشاوری برای خرید و نصب دستگاه های پردازش پسماند انتخاب شود لذا با مشاوری برای این منظور گفتگو شده است تا او کار خرید تا نصب دستگاه های پردازش جایگاه پسماند را انجام دهد.
انتهای پیام/ ۱۳۲