امروز؛

اولین مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه ای کشور در خراسان جنوبی افتتاح شد

اولین مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه ای کشور با عنوان رسانه یاران در خراسان جنوبی با حضور بختیاری رئیس کمیته امداد کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، بعد از ظهر امروز اولین مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه‌ای کشور با عنوان رسانه‌یاران در خراسان‌جنوبی با حضور رئیس کمیته امداد کشور، مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی و جمع کثیری از مدیران دستگاه اجرایی و خبرنگاران استان افتتاح شد.
اهداف مرکز تخصصی رسانه یاران خراسان جنوبی شامل ترویج سنت حسنه انفاق و نیکوکاری، فقر زدایی و رفع محرومیت، برون سپاری و توسعه خدمت رسانی به محرومین و تکریم آنان، توسعه مشارکت های مردمی، تعامل و ارتباط سازنده و موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی، شناسایی و جذب نیکوکاران و حامیان و عدالت گستری است.
از دیگر اهداف این مرکز نیکوکاری ارتقای سطح مشارکت های مردمی با نهادینه سازی فرهنگ انفاق و نیکوکاری، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای، و فرهنگی با همکاری نهادهای حمایتی و استفاده از ظرفیت مردم و خیّرین، مردمی شدن مشارکت‌های اجتماعی با بهره گیری از توان رسانه‌ها و ایجاد پل ارتباطی بین خیرین و نیازمندان و جذب مشارکت‌ها در راستای توانمندسازی و خودکفایی است.
انتهای پیام/۱۲۷