حجةالاسلام سیّد علیرضا عبادی

اگر انتخابات به مرحله دوم رسید باید برای کاندیدای گفتمان انقلاب سنگ تمام گذاشت

حجةالاسلام سید علیرضا عبادی گفت: باتوجه به شرایط موجود باید دید بین این سه نفر یعنی جلیلی و ولایتی وحداد عادل کدام یک احتمال رأی آوری بیشتری دارند و ما هم به همان رأی بدهیم تا شانس رفتن به مرحله دوم افزایش یابد اما اگر به مرحله دوم رسید باید برای کاندیدای گفتمان انقلاب سنگ تمام گذاشت

به گزارش خبرنگار خاورستان حجةالاسلام سید علیرضا عبادی نماینده اسبق شهرستان بیرجند در مجلس شورای اسلامی در دیدار جمعی از طلاب بیرجند گفت: در بین این ۸ کاندیدا دو نفر که احتمال فتنه در آنها می رود دونفر دیگر که اطرافیانشان قابل اعتماد نیستند ویک نفر از انها هم احتمال رأی آوری پایینی دارد
اما در سه نفر باقی مانده هر سه نفرشان قابل اعتمادند .
ایشان در ادامه افزود: من علم غیب ندارم و این حرفها هم با توجه به شرایط موچود است یعنی اگر شرایط تغییر کند یا جامعه مدرسین تصمیمی بگیرد نظر من نیز تغییر خواهد کرد.
وی گفت :باتوجهبه شرایط موجود باید دید بین این سه نفر یعنی جلیلی و ولایتی و حداد عادل کدام یک احتمال رأی اوری بیشتری دارند و ما هم به همان رأی بدهیم تا شانس رفتن به مرحله دوم افزایش یابد
اما اگر به مرحله دوم رسید باید برای کاندیدای گفتمان انقلاب سنگ تمام گذاشت تا ایشان رای بیاورد .
وی ضمن تأکید بر مقبولیت فردی که می خواهیم به او ردی بدهیم گفت: رای دادن به کسی که احتمال رأی اوردن ندارد مثل این است که رأی سفید در صندوق بیندازیم
ایشان در جواب این شبهه که چه تضمینی است که جلیلی هم مثل احمدی نژاد نشود بیان داشت: هر یک از آقایان که تضمینی دارد که حتی امام زاده ها منحرف نشوند به ما معرفی کند یعنی هر کس احتمال انحراف در او می رود حتی امام زاده ها
وی در خاتمه گقت: بوش با تمام دیوانگی که داشت حرف جالبی زد او گفت در تمام دنیا مردم میخواهند دولت را سرنگون کنند و دولت مردها نمی گذارند اما در ایران بر عکس هست یعنی دولت مردان میخواهند نظام را سرنگون کنند اما مردم نمیگذارند که منظورش در دوران اصلاحات بود