اگهی تجدید مناقصه عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

اگهی تجدید مناقصه عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

به گزارش خاورستان،شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد:

مناقصه « خرید لوله و مانشون جی آر پی به روش کیفی فشرده»

از طریق سامانه تدارکات الکترونیک برگزار نماید. تأمین کنندگان متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرح کامل آگهی مناقصه به سایت شرکت به نشانی www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۸-۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۳ و ۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایید.

مهلت دریافت اسناد از تاریخ: ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴ ظهر مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی