ایستگاه صلواتی جوانان بیرجندی در سوگ سردار دلها/ تصویری

شب گذشته جوانان بیرجندی با برپایی ایستگاه صلواتی در سوگ سردار شهید قاسم سلیمانی عزاداری کردند.

عکاس: هادی لطفی