بازدید از باغات زرشک روستای شاخن/ تصویری

امروز خبرنگاران به همراه استاندار خراسان جنوبی و مدیرکل جهادکشاورزی استان از باغات زرشک روستای شاخن بازدید کردند.

عکاس: سمیه سلیمانی