بازدید سرزده استاندار خراسان جنوبی از نانوایی های سطح شهر بیرجند/ تصویری

دکتر مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی عصر امروز به صورت سرزده از نانوایی های سطح شهر بیرجند به منظور بررسی کیفیت و عرضه نان بازدید کرد.