استاندار خراسان جنوبی:

بازسازی انبار اداره‌کل اموال تملیکی خراسان جنوبی در دستور کار است

استاندار خراسان جنوبی گفت: بازسازی انبار اداره‌کل اموال تملیکی استان از محل اعتبارات ملی و استانی در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، جواد قناعت امروز چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی اظهار کرد: بازسازی انبار این اداره‌کل که در چند سال گذشته دچار حریق شده، نیازمند ۲۰ میلیارد تومان است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: بازسازی انبار اداره‌کل اموال تملیکی از محل اعتبارات ملی و استانی در دستور کار است.

وی با اشاره به کمبود فضای انبار کالا در اداره‌کل اموال تملیکی استان، تأکید کرد: در واگذاری انبار ذخیره کالای سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان نهبندان به اداره‌کل اموال تملیکی تسریع شود.

قناعت در زمان بررسی دستور کار توزیع اعتبارات موضوع ساماندهی سکونتگاه‌ های غیررسمی در راستای اجرای آیین نامه اجرایی بند “د” تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از مسئولان دستگاه های متولی خواست با توجه به ضریب محرومیت بالا، اعتبارات سال جاری ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی استان به مبلغ یک میلیارد و ۷۸ میلیون تومان را در زمینه اجرای طرح‌ها در محلات کارگران و موسی بن جعفر(ع) بیرجند هزینه کنند.

توزیع اعتبارات موضوع ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در راستای اجرای آیین نامه اجرایی بند “د” تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان دستورکار نخست در این شورای مورد بررسی قرار گرفت.

از آنجایی که در سال جاری از محل این اعتبارات تاکنون یک میلیارد و ۷۸ میلیون تومان تخصیص یافته در این شورای مصوب شد که در زمینه تکمیل مرکز فرهنگی تفریحی محله کارگران و تکمیل کانال جمع آوری آب‌های سطحی محله موسی بن جعفر (ع) بیرجند به صورت مساوی هزینه شود.

تشریح موضوع مجوز ارتقای اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان به اداره‌کل توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به عنوان دستورکار دوم و گزارش اقدامات در راستای سرشماری مبنا ۱۴۰۱ در شهر سربیشه به عنوان سومین دستورکار این جلسه بود.

همچنین اصلاح خط حریم بیرجند، بازنگری طرح جامع بشرویه، موضوع الحاق زمین به محدوده شهر بشرویه، صدور موافقت اصولی و تامین زمین متقاضیان سرمایه‌گذاری ظرف مدت سه ماه هم از جمله مصوبات کارگروه زیربنایی استان بود که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی به تصویب رسید.

 

انتهای پیام/۱۰