شهردار بیرجند مطرح کرد؛

بازطراحی میدان سردار سلیمانی با نگاه احترام به مقام شامخ سردار

جاوید گفت: طراحی میدان سردار سلیمانی می‌بایست با نگاه احترام به مقام شامخ سردار شهید و در نظر گرفتن میدان اصلی و ورودی شهر صورت گیرد.

به گزارش خاورستان، محمدعلی جاوید شهردار بیرجندامروز در جلسه ارزیابی و بررسی طرح پیشنهادی میدان سردار سلیمانی، میدان شهدا و پارک خطی شهید احمدی‌روشن مهرشهر که با حضور مشاوران برگزار شد، با بیان این‌که نام‌گذاری میدان فرودگاه به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مطالبه شهروندان، نظر شورای اسلامی شهر و شهرداری بوده است گفت: طرح میدان باید متناسب با المانی که در آن نصب خواهد شد، باشد.
وی با بیان این‌که مکان المان در محل میدان خالی گذاشته می‌شود تا طرح المان مشخص شود اظهار کرد: طراحی میدان سردار سلیمانی می‌بایست با نگاه احترام به مقام شامخ سردار شهید و در نظر گرفتن میدان اصلی و ورودی شهر صورت گیرد.
در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارزیابی طرح میادین سردار سلیمانی و شهدا، مقرر شد مشاوران نسبت به رفع ایرادات و همچنین بازنگری طرح‌های مذکور اقدام که پس از بررسی مجدد و جمع‌بندی در شورای اسلامی شهر، ساماندهی میادین انجام شود.
در پایان جلسه نیز طرح پارک خطی شهید احمدی‌روشن مهرشهر و مطالعات انجام شده توسط مشاور ارائه شد كه پس از بحث و تبادل نظر حاضران در جلسه مقرر شد، مشاور طرح مذکور را مطابق با موضوعات مطروحه در جلسه بررسی مجدد کند.
انتهای پیام/۴