مسوول فنی و شهرسازی شهرداری بیرجند:

بازنگری طرح تفصیلی بیرجند برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ضروری است

مسوول فنی و شهرسازی شهرداری بیرجند گفت: بازنگری طرح تفصیلی بیرجند برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ضروری است

به گزارش خبرنگار خاورستان؛ بهروزیان مسوول فنی و شهرسازی شهرداری بیرجند اظهارکرد:بازنگری طرح تفصیلی شهر بیرجند برای بر قراری آرامش مردم و جلوگیری از تخلف در ساخت و سازها ی غیر مجاز ضروری است.
وی با اشاره به این که اساسا دستیابی به اهداف توسعه بدون داشتن طرح و برنامه امکان‌پذیر نیست گفت: برنامه‌ریزی شهری و تهیه طرح‌های توسعه یکی از ابزارهای موجود برای توسعه مطلوب شهر تلقی می‌شود.
مسوول فنی و شهرسازی شهرداری بیرجند افزود:شهرداری در جایگاه مجری طرح تفصیلی قرار دارد و تهیه طرح های تفصیلی و جامع شهر در اختیارات اداره راه و شهرسازی استان است.
بهروزیان با بیان اینکه با در نظر گرفتن این موضوع که طرح‌های تفصیلی بنیادی‌ترین ابزار شکل دهی شهرها بر اساس نظم و برنامه‌ای از پیش اندیشیده شده محسوب می‌شوند و به عبارت دیگر شهرها را این دو عامل اصلی یعنی رفتار ساکنان و طرح‌ها و برنامه‌های طراحان و برنامه‌ریزان شهری به جلو می‌برد،ادامه داد:بازنگری این طرح بعد ازهر ۱۰ سال ضروری است و باید یک دستور کار اصلاحی در اختیار شهرداری قرار گیرد.
وی بیان کرد: اصلاح ضوابط شهرسازی موجب روان سازی و رضایت متقاضیان در امر ساخت و ساز خواهد شد.
مسوول فنی و شهرسازی شهرداری بیرجند تصریح کرد: برای ایجاد شرایط مناسب و جلوگیری از تخلفات ساختمان بخشی از ضوابط طرح تفصیلی شهر بیرجند جهت اصلاح در دستور کار شهرداری است.
بهروزیان گفت: بخش عمده ای از بازنگری طرح جامع وتفصیلی شهر با هماهنگی اداره راه و شهرسازی استان انجام شده و با پیگیری هایی در این خصوص ،شرایط مناسب فراهم خواهد شد که قطعا جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام / ۷