رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان:

با اجرای عملیات آبخیزداری نبض آب در قنوات سرایان جریان می گیرد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان از اجرای عملیات آبخیزداری به حجم 4 هزار 341 متر مکعب برای احیا قنوات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خاورستان، صادقی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان از احیای قنوات در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مقدار ۴ هزار و ۳۴۱ مترمکعب عملیات آبخیزداری در سرایان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی آغاز شد.
وی افزود: این طرح شامل عملیات گابیون بندی و سنگ و ملات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با مشارکت مردم بوده که در دو حوزه آبخیز نرم و نوده و زابری اجرا خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان بیان کرد: یک هزار و ۴۸۳ متر مکعب از این عملیات در حوزه آبخیز نرم و نوده بوده که سبب تغذیه قنوات دهانه کاریز، آسیای باغ، دره تخت علیا و سفلی خواهد شد.
صادقی ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۸۵۸ متر مکعب دیگر در حوزه زابری اجرا خواهد شد که سبب تقویت قنات زابرجلال ، قنات اصلی سرایان در مسیر تیربری و چشمه سارهای موجود می شود.
وی افزود: با توجه به اعتبارات تخصیص یافته، امید است اجرای این پروژه ها تا پایان آذرماه سال جاری به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گیرد.
انتهای پیام/ ۱۳۲/ ۵۹/