مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی خبر داد

بررسی ۸۶۰ درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان‌آور در ۸ ماهه سال‌جاری

اشرفی گفت: از ابتدای سال جاری تا ابتدای آذرماه، 973 درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی متقاضیان واصل شده که 860 درخواست در 48 جلسه کمیته بدوی و تجدید نظر استانی طرح و بررسی شده است.

غلامرضا اشرفی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار خاورستان، گفت: از ابتدای سال‌جاری تا ابتدای آذرماه‌جاری، ۹۷۳ درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی متقاضیان و از طریق سامانه الکترونیکی به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور (مستقر در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی) ارسال شده است.
وی افزود: این درخواست‌ها در قالب یک‌هزار و ۹۵۲ کارگاه و دو هزار و ۵۷۲ عنوان شغلی بوده است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: در مجموع پس از روال اداری مربوطه ، ۸۶۰ درخواست در ۴۸ جلسه کمیته بدوی و تجدید نظر استانی طرح و بررسی شده است.
اشرفی گفت: در این کمیته‌ها دو هزار و ۴۶۵ عنوان شغلی مورد بررسی، تشخیص و تطبیق قرار گرفت و در نهایت دو هزار و ۱۲۹ عنوان شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور مورد تأیید قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر و مطابق با قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، کارهای سخت و زیان‌آور به کارهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های جسمی و روانی در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت سلامت نیروی انسانی در محیط کار، یادآور شد: مشاغل مورد تأیید از سوی کمیته‌های استانی در دو گروه الف و ب قرار می‌گیرند که مشاغل گروه الف مشاغلی هستند که می‌توان با اتخاذ تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی در محیط کار؛ صفت سخت و زیان‌آوری شغل را حذف کرد. مشاغل گروه ب نیز مشاغلی هستند که ماهیت سخت و زیان‌آور بوده و با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی و ایمنی؛ صفت سخت و زیان‌آور بودن شغل کاهش یافته اما همچنان سخت و زیان‌آور بودن آن‌ها محفوظ است.
اشرفی افزود: برابر بند ۱ ماده ۱۳ آئین‌نامه مربوطه، بیمه‌شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور را دارا باشند، بدون شرط سنی مشمول بازنشستگی می‌شوند.
وی ادامه داد: به استناد تبصره ۵ ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور، رأی کمیته بدوی ظرف مدت ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان در خصوص چگونگی ارائه درخواست متقاضیان؛ تصریح کرد: بیمه‌شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور طبق توافق به‌عمل‌آمده ضمن مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و مشخص‌کردن عنوان شغلی به یکی از ادارات شهرستان محل کار مراجعه و پس از بازرسی از محل کار توسط کارشناسان ماده ۲ آئین‌نامه در کمیته بدوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. کمیته استانی با تطبیق شغل یا مشاغل مندرج در فرم‌های شماره (۱) و با توجه به مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده ۱۱ و گزارش کارشناسان موضوع ماده ۲ آئین‌نامه در مورد سخت و زیان‌آور بودن یا نبودن هر یک از مشاغل ذکرشده در فرم تقاضا اظهارنظر کرده و طی فرم شماره ۳ جهت بررسی سایر شرایط و اقدامات بعدی مراتب را به شعبه تأمین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه ارسال و رونوشت نامه نیز برای اطلاع بیمه‌شده یا سایر افراد متقاضی فرستاده می‌شود.
انتهای پیام/۷/ ۱۴/ ۴