برنامه جمعی از نمایندگان مجلس برای بررسی خارج از نوبت لایحه کاهش عوارض گمرکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه نمایندگان برای بررسی خارج از نوبت لایحه کاهش عوارض ورودی گمرک خبر داد.

به گزارش خاورستان، احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان بنا دارند تا لایحه کاهش عوارض ورودی گمرک خارج از نوبت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بر این اساس تصمیم بر این است که با جمع‌آوری امضا این درخواست به هیأت رئیسه تقدیم شود و لایحه مذکور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت:‌ این لایحه که به صورت عادی اعلام وصول شده، موضوع کاهش عوارض ورودی به گمرک از ۴ درصد به یک درصد را دنبال می‌کند.

 طبق آئین‌نامه داخلی مجلس هرگاه ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از نوبت به طرح یا لایحه‌ای را مطرح کنند، در صورت رأی اکثریت نمایندگان در صحن به این درخواست طرح یا لایحه مورد نظر خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/۳