برپایی نماز ظهر روز عاشورا در بیرجند/ تصویری

نماز ظهر روز عاشورا با حضور پرشور مردم عزادار بیرجند برگزار شد.

عکاس: محمدرضا سلطانپور