همزمان با آخرین روز هفته بسیج؛

برگزاری جشنواره غذای سالم و همایش ازدواج آسان در بیرجند/ تصویری

همزمان با آخرین روز هفته بسیج همایش ازدواج آسان و جشنواره غذا با حضور مسئولان استانی در بیرجند برگزار شد.