برگزاری جشن گلریزان در بیرجند/ تصویری

جشن گلریزان هم زمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) در سالن مخابرات بیرجند برگزار شد.