"هفته كار و كارگر"

بزرگداشت مقام كارگر در دبستان نمونه شاهد طبس

همزمان با سومين روز از هفته كار و كارگر دانش آموزان دبستان تخصصي شاهد طبس از كارگران شهرداري تجليل كردند.

به گزارش خبرنگار خاورستان از طبس، صبح امروز سه شنبه ۷ ارديبهشت ماه، پيام بخشي طوسي – شهردار طبس، مهدي قاسمي زاده- معاون اداره كل و رياست اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي، اصغر اميني- معاون مديريت آموزش و پرورش شهرستان در جمع دانش آموزان دبستان پسرانه شاهد طبس حضور يافتند و در اين مراسم از تلاش جامعه كاگري توسط دانش آموزان تجليل شد.
عكاس” طبس-سعيد قلي زاده ثالث