#بسیج_مردم در ایام کرونا چه خدماتی را در سراسر کشور ارائه کرده است؟/ موشن گرافیک

موشن گرافیک خدمات بسیج در روزهای شیوع بیماری کرونا را مشاهده می‌کنید.