بوکسورهای خراسان جنوبی در راه رقابت های کشوری

بوکسورهای استان خراسان جنوبی رقابت های کشوری انتخابی تیم ملی اعزام شدند.

رئیس هیئت بوکس خراسان جنوبی به خاورستان گفت: نفرات منتخب استان به رقابت های کشوری اردوی انتخابی تیم ملی بوکس در رده های سنی نوجوانان و جوانان اعزام شدند.

محمد علی قربانی ادامه داد: با توجه به سهمیه ۳ نفره خراسان جنوبی مصطفی رسانی مقدم در رده سنی جوانان، علیرضا اکبرزاده و علی دهقانی دولتی در رده سنی نوجوانان؛ با سرپرستی استاد غلامرضا نوفرستی به این رقابت ها اعزام شدند.

وی با آرزوی موفقیت برای تیم اعزامی افزود: رقابت های بوکس قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی، از ۹ تا ۱۴ بهمن ماه به میزبانی شهرستان سقز استان کردستان، برگزار می شود.