دبیر اجرایی ستاد اسکان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی خبر داد

بیشترین آمار اسکان تابستان مربوط به شهرستان طبس است/ افزایش ۱۰ درصد ی اسکان فرهنگیان نسبت به سال گذشته

دبیر اجرایی ستاد اسکان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: بیشترین آمار فعلی سکان تابستان مربوط به شهرستان طبس می باشد.اماراسکان تابستان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

علی مهدی نژاد دبیر اجرایی ستاد اسکان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار خاورستان، گفت:از شروع اسکان تابستان ۱۳۹۷/۳/۲۵ تاکنون تعداد ۲ هزار و ۲۷ خانوار با۷ هزار و ۴۵۹ نفر در غالب ۱۷هزار و ۷۱۸ نفر روز در مدارس و مراکز رفاهی استان خراسان جنوبی اسکان یافتند.
وی افزود: اسکان همکاران در ۲۵ آموزشگاه ۲۱۶ کلاس با ۹۳ نفر عوامل اجرایی در دو گروه کلاس ویژه و الف برنامه ریزی شده است.
دبیر اجرایی ستاد اسکان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در خصوص فعالیت ها در این برنامه ریزی ها بیان کرد: اختصاص آموزشگاه های برخورد دار و مجهز به سیستم سرمایشی، آماده سازی نماز خانه های مدارس تحت پوشش، تجهیز کلاس ها به فرش، کولر آبی، یخچال، جارو برقی، اجاق گازو تلویزیون تجهیزات اردوهای استان به منظور استفاده همکاران، شناسایی نقاط ضعف و قدرت و ارائه راهکار مناسب طرح اسکان ۹۷ است.
مهدی نژاد اظهار کرد: بیشترین آمار فعلی اسکان تابستان مربوط به شهرستان طبس می باشد.آمار اسکان تابستان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
انتهای پیام/۱۳۶