معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی:

بیش از ۱۵۰۰ پروژه طی هفته دولت در خراسان‌جنوبی افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

میرجعفریان گفت: امسال در هفته دولت ۱۵۱۵ پروژه با اعتبار ۴ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار خاورستان، سید کمال الدین میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بعد از ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: امسال در هفته دولت ۱۵۱۵ پروژه با اعتبار ۴ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.
وی افزود: از این تعداد پروژه ۱۰۸۰ پروژه با اعتبار ۹۲۰ میلیارد تومان قابل افتتاح و ۴۳۵ پروژه با اعتبار ۳ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: از ۱۰۸۰ پروژه قابل افتتاح ۳۰۲ پروژه شهری و ۷۷۸ پروژه روستایی و از ۴۳۵ پروژه قابل کلنگ زنی ۱۷۳ پروژه شهری و ۲۶۲ پروژه روستایی است.
میرجعفریان با اشاره به مقایسه پروژه های هفته دولت سال گذشته با سال جاری، عنوان کرد: در سال گذشته ۱۰۱۹ پروژه در هفته دولت افتتاح شد که امسال این تعداد به ۱۵۱۵ پروژه افزایش یافته و نشان دهنده رشد ۴۸ درصدی است.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته برای پروژه های قابل افتتاح هفته دولت ۴۹۸ میلیارد تومان هزینه شد که امسال این رقم به ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده و رشد ۸۴ درصد را نشان می‌دهد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته ۳۹ پروژه طی هفته دولت در خراسان جنوبی با اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومان و امسال ۴۳۵ پروژه با اعتبار ۳ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.
میرجعفریان افزود: سال گذشته ۲۸۴ پروژه شهری و ۷۳۵ پروژه روستایی در استان داشتیم که امسال تعداد پروژه های شهری ۴۷۴ و روستایی ۱۰۴۰ پروژه افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.
مهمترین پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی در هفته دولت امسال
وی به مهمترین پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی در هفته دولت امسال در استان اشاره کرد و گفت: در بخش راهسازی ۴۸ پروژه با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده افتتاح و ۶ پروژه با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان مورد نیاز کلنگ زنی می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در بخش مسکن دو هزار و ۱۶۴ پروژه با اعتبار هزینه شده ۱۷۳ میلیارد تومان افتتاح و ۱۲ هزار و ۱۳۱ پروژه با اعتبار مورد نیاز دو هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شود.
میرجعفریان عنوان کرد: در بخش بهداشت و درمان ۵۹ پروژه با ۱۰۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و ۲ پروژه با اعتبار یک میلیارد تومان مورد نیاز کلنگ زنی می‌شود.
وی اظهار کرد: در بخش عمران شهری ۵۴ پروژه با اعتبار هزینه شده ۳۶ میلیارد تومان و ۵ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۵ میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی بیان کرد: در بخش عمران روستایی ۲۰۴ پروژه با اعتبار هزینه شده ۱۸ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.
میرجعفریان عنوان کرد: در بخش برقرسانی ۱۳۴ پروژه با اعتبار هزینه شده ۴۸ میلیارد تومان و ۶ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۸ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.
وی به گازرسانی در استان اشاره کرد و افزود: ۲۱۹ پروژه با اعتبار هزینه شده ۱۵۹ میلیارد تومان و ۳۸۳ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۴۱۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در بخش آبرسانی ۲۷ پروژه با اعتبار هزینه شده ۳۵ میلیارد تومان افتتاح و دو پروژه با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.
میرجعفریان افزود: در بخش آبخیزداری و بیابان زدایی ۲۲ پروژه با اعتبار هزینه شده ۲۲ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.
وی بیان کرد: در بخش تولیدی و صنعتی نیز ۳۴ پروژه با اعتبار هزینه شده ۹۶ میلیارد تومان افتتاح و دو پروژه با اعتبار مورد نیاز ۱۸۵ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در بخش مجتمع های گلخانه‌ای دو پروژه با اعتبار هزینه شده ۵ میلیارد تومان و ۵ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۴۹۹ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.
انتهای پیام/۱۲۷