فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی:

بیش از۱۳ هزار مترمربع اراضی ملی و دولتی رفع تصرف شد

موسوی نژاد گفت: ۱۳ هزار و ۵۸۸ متر مربع از اراضی ملی و دولتی در حاشیه جاده روستای شکرآب در شهر بیرجند رفع تصرف شد.

به گزارش خاورستان به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی، موسوی‌نژاد فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی از رفع تصرف فوری ۱۳ هزار و ۵۸۸ متر مربع از اراضی ملی و دولتی در حاشیه جاده روستای شکرآب در شهر بیرجند خبر داد.
وی افزود: در تاریخ چهارم اسفندماه، ۱۳ هزار و ۵۸۸ متر مربع از اراضی ملی و دولتی واقع در شهر بیرجند به ارزش تقریبی بیست میلیارد ریال که توسط اشخاص حقیقی مورد تصرف قرار گرفته بود با اقدامات فوری و به موقع مامورین یگان حفاظت و اخذ تعهدات لازم از اشخاص متصرف بدون استفاده از قوه قهریه و اقدامات قضایی اعاده اراضی مورد اشاره به حال سابق صورت گرفت.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی همچنین به اشخاصی که نسبت به تصرف اراضی دولتی و ملی اقدام کنند هشدار داد به عنوان زمین خوار به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
انتهای پیام/۱۲۷