مدیرحوزه علمیه نرجس (س) بیرجند:

بازیگران زن ایرانی حاضر در جشنواره فیلم کن، با پوشش و رفتارهای ناشایست آبروی هنرمندان ایرانی را بردند / سواد و هنر ندارید خودتان را حقیر نکنید

حجی پور گفت: سینماگران و زنانی که امسال در جشنواره کن حضور یافته‌اند، سواد و هنر لازم برای نمایش آن را ندارند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، جشــنواره فیلم کن، باز هم شاهد نمایش فیلم‌هایی در جهت تحقیر مردم ایران و همچنین رفتار تحقیرآمیز عوامل این فیلم‌ها بود! اغلب فیلم‌های ایرانی پذیرفته‌شــده در این دوره از جشــنواره کن فرانسه، در جهت سیاست‌های ضدایرانی مدیران این جشنواره هستند.

بنابر اظهارات و مطالب منتشرشده از سوی خبرنگاران و منتقدان ایرانی حاضر در کن، این فیلم‌ها تصویری نامطلوب از ایرانیان را نمایش می‌دهند. فیلم‌هایی که با واکنش سرد منتقدان جهانی نیز مواجه شده‌اند و اغلب، نمرات پایینی دریافت کرده‌اند.

به جــای فیلم‌ها، این حضور پرحاشــیه بازیگران در جشــنواره کن اســت که بحث‌برانگیز شده است. متأسفانه برخی از بازیگرها که ادعای روشنفکری هم دارند، با پوششی غیرمتعارف و خلاف شأن بانوی ایرانی بر فرش قرمز کن حضور یافتند.

نوع پوشش زنان ایرانی جشنواره کن مورد تمسخر کاربران فضای مجازی قرار گرفته و حتی پوشش یکی از این بازیگرها، از شــدت مضحک بودن سوژه طنز در فضای مجازی شده است.

ضمن این که رفتار یک بازیگر پرهیاهو و همسرش در حاشیه این جشنواره، با انتقادات بســیاری از سوی هنرمندان و اهالی فرهنگ در ایران مواجه شده است مردان حاضر در این جشنواره ها با لباس های منظم و رسمی حاضر می شوند و نسبت به این پوشش سخت گیر هستند  و مدل استاندارد پوشش خود را تحمیل می کنند اما زنان ایرانی همواره با پوشش های نامتعارف خود را مسخره می کنند و نوعی حقارت را بازنمایی می کنند.

رفتاری که با حجب و حیای انسان ایرانی در تضاد است. متأســفانه افرادی که طی ســال‌های اخیر به عنوان هنرمند و ســلبریتی به نمایندگی از ســینمای ایران روی فرش قرمز و در مراســم و محافل جشنواره کن حضور می‌یابند، به جای جان بخشــیدن به فرهنگ ســرزمین مادری خودشان، به حاشیه‌سازی‌های مبتذل دست می‌زنند.

فاطمه حجی پور مدیرمدرسه علمیه حضرت نرجس (س) بیرجند و کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: بازیگران و فیلم‌ســازان زن ایرانی حاضر در هفتادوپنجمین جشنواره فیلم کن، با پوشش، اظهارات و رفتارهای ناشایست و دور از شأن هنرمند ایرانی، آبروی خود را بردند.

وی افزود: خانم های حاضر در این جشنواره با نوع پوشش خود نه تنها قبح بی حجاب بودن را شکستند بلکه نوعی سرافکندگی برای ایرانیان در جهان داشتند.

مدیرمدرسه علمیه حضرت نرجس (س) بیرجند با تصریح اینکه ما نباید الگوبرداری از غرب در نوع پوشش خود داشته باشیم، گفت: اگر قرار است ترویج مد داشته باشیم باید در محیط های زنانه باشد؛ این نوع اقدامات که مورد تسمخر افراد در فضای مجازی قرار گرفته است اصلا پسندیده نیست.

حجی پور تاکید کرد: علی رغم اینکه مردان برای خود نوعی پوششی در نظر می گیرند و در مراسم رسمی با کت و شلوار حاضر می شوند اما یک زن مسلمان ایرانی شان خود را زیر سوال می برد و به عنوان یک وسیله، ابزار و مانکن خود را در جایگاه یک شی قرار می دهد.

وی با بیان اینکه یک زن باید در جایگاه عظمت انسانی باشد، افزود: علی رغم اینکه یک زن لطافت و کرامت دارد باید برای خود شان و کرامتی قائل شود.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه هنرمندان و هنرپیشه ها ضد ارزش هستند، گفت: هنرمندان در جایگاه یک هنر که دارای ارزش است ما این افراد را نمی بینیم چراکه این افراد آسیب زا و مشکل آفرین هستند.

حجی پور تصریح کرد: حاشیه‌سازی نیازی به توانایی و ذوق و هنر ندارد اما فرهنگ اصیل اسلامی- ایرانی، سرمایه‌ای وزین و ارزشمند است که به نظر می‌رســد سینماگرانی که امسال در جشنواره کن حضور یافته‌اند، سواد و هنر لازم برای نمایش آن را ندارند.

وی یادآورشد: زنان با پوشش های زننده و نامتعارف بیشتر خودشان را مسخره کردند و نوعی حقارت را بازنمایی می کنند؛ اگر سواد ندارید لااقل خود را در مقابل چشم جهان حقیر نکنید.

انتهای پیام/ ۵