بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان نتیجه شعارهای فریبنده است / مردم به کارنامه نامزد های ریاست جمهوری توجه می کنند نه به وعده ها

یکی از مهم ترین مواردی که جزو داغ های انتخابات به شمار می رود و بیشتر روی مردم تاثیر می گذارد، وعده های انتخاباتی متعدد است. در حالی که برخی از این وعده ها اصلا در جایگاه این کاندیداها نمی گنجد، اما قطعا می تواند عده ای را به خودش جلب و جذب کند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، کمتر از ۱۲ روز دیگر تا سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی باقی مانده است و هر چه به روز انتخابات نزدیک تر می شویم، تنور انتخابات هم گرم تر می شود. طی این روزها کاندیداهای مختلف تلاش می کنند تا بتوانند نظر مردم را به سمت خودشان جلب کنند و البته برخی هم برای ضعیف نشان داد رقیب، از هر اقدامی کوتاهی نمی کنند.
یکی از مهم ترین مواردی که جزو داغ های انتخابات به شمار می رود و بیشتر روی مردم تاثیر می گذارد، وعده های انتخاباتی متعدد است. در حالی که برخی از این وعده ها واقعا دروغی بیش نیست و اکثر مردم هم به فریبی بودن آن یقین دارند. برخی از وعده ها هم اصلا در جایگاه این کاندیداها نمی گنجد، اما قطعا می تواند عده ای را به خودش جلب و جذب کند. از طرف دیگر با توجه به شیوع کرونا و انجام حداکثر تبلیغات بر بستر رسانه و فضای مجازی، کاندیداها سعی می کنند تا وعده هایشان جذاب تر و داغ تر باشد.
اما از آنجایی که بسیاری از این وعده ها فریبی برای جلب توجه است، مردم باید با بررسی سوابق، برنامه ها و وعده های کاندیداها، آنها را زیر ذره بین توجه خود قرار دهند و بهترین انتخاب را انجام دهند. چرا که سرانجام این فریب، تحمل ۴ سال دروغ و مشکلات متعدد دیگر خواهد بود.
در این خصوص مقام معظم رهبری هم به وعده وعیدهای انتخاباتی کاندیداها انتقاد کردند و در آخرین سخنان خود در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به رعایت اخلاق، پرهیز از نفرت پراکنی و اتهامات هشدار دادند و در مورد وعیده وعیدها اظهار کردند: ” شعارهای غیرواقع بینانه داده نشود. شعارهای غیرواقع بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقی بشود. با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد؛ وعده داد و چه کرد. این جوری بایستی عمل کرد”.
مردم به کارنامه نامزد های ریاست جمهوری توجه می کنند نه به وعده ها
یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در این دوره مردم به کارنامه نامزد ها توجه می کنند نه به گفته و شعار های آنان، چرا که در دوره های قبلا نامزده ها خوب شعار دادند اما به هیچ شعار و وعده خود عمل نکردند.
وی عنوان کرد: نامزد های ریاست جمهوری وعده های که به مردم می دهند در ذهن خود و در برنامه کاری خود ثبت کنند.
رضایی گفت:برخی وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی می دهند و برخی دیگر از وام ۵۰۰ میلیون تومانی حرف می زنند. یکی هم مدعی حل مشکلات بورس در ۳ روز و یکی وعده ایجاد اشتغال می دهد حال باید سوال کرد اما این وعده های رنگارنگ کاندیداها آیا واقعا عملیاتی است؟ منابع تامین چنین بودجه ای وجود دارد؟ آیا این شعارها پوپولیستی و تنها برای جذب رأی است؟
شعارهای فریبنده در مقابل بی برنامگی و تخریب رقیب
محمد نوفرستی کارشناس سیاسی در خصوص شعارهای انتخاباتی، در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهار کرد: شعارزدگی پدیده ای است که باید در دو سطح کاندیداها و انتخاب کنندگان ریشه یابی ودرمان شود.
وی افزود: در سطح کاندیداها این موضوع به دلیل نداشتن برنامه، عدم تسلط بر امور و حتی تخریب رقبا منجر به پرداختن شعارهایی می شود که در حد و توان و بعضا خارج از اختیارات فرد است.
کمرنگ شدن عقلانیت در انتخاب با ایجاد دوقطبی های کاذب
کارشناس سیاسی بیان کرد: در بین انتخاب کنندگان نیز مهم ترین عامل شعارزدگی، وجود فضای هیجانی و غیرعقلانی است. در واقع انتخاب در یک فضای عقلانی و یا یک فضای هیجانی؛ می تواند کاملا متفاوت از همدیگر باشد، بنابراین برای یک انتخاب مطلوب، شرایط حاکم در سطح جامعه مهم است.
نوفرستی گفت: ایجاد دو قطبی های کاذب و رقابت های سلبی بر پایه تخریب رقبا از جمله عواملی است که منجر به بوجود آمدن هیجانات کاذب می شود که متاسفانه پیامد آن کمرنگ شدن عقلانیت در انتخاب می شود .
تغییر مولفه های تعیین کننده در فضای هیجانی
وی ادامه داد: به عنوان مثال در حالت عادی همه مردم فارغ از دسته بندی های سیاسی به دنبال افرادی هستند که نه تنها از فساد به دور باشند بلکه انگیزه مبارزه با فساد را هم داشته باشند، اما یک فضای هیجانی می تواند مولفه های تعیین کننده انتخاب کنندگان را مثلا بر اساس مخالفان و موافقان برجام ایجاد کند .
نوفرستی تصریح کرد: بر این اساس، یکی از پیامدهای انتخاب در فضاهای هیجانی، تغییر اولویت ها است. پس لازم است که برای کمک به یک انتخاب مطلوب بوسیله مردم، همه از جمله خود کاندیداها، طرفداران و رسانه های آنها به این امر مهم توجه داشته باشند.
وی یادآور شد: البته همیشه کسانی هم هستند که مطامع آنها در چنین وضعیت و یک فضای شعاری و بدور از عقلانیت تامین می شود که از این موضوع هم نباید غفلت کرد.
هر شعار و وعده ای بیانگر عملکرد کاندیداها نیست
کرامتی کارشناس اجتماعی نیز در گفتگو با خبرنگار خاورستان، در خصوص شعارهای انتخاباتی، اظهار کرد: شعارهای انتخاباتی بی اساس سبب ناامیدی از فضای سخنوری جامعه می شود که اکنون هم شاهد این هستیم که مردم به حرف دیگران توجه زیادی ندارند.
وی افزود: از طرف دیگر همین شعارهای بی اساس در درازمدت، سطح شعور و آگاهی مردم را بالا می برد و متوجه می شوند که بیان هر شعار و وعده ای توسط کاندیداها، نمی تواند بیانگر این باشد که رفتار و عملکرد او هم همینطور خواهد بود.
بیان شعارها بر اساس کمبودهای جامعه و عوام فریبی
کارشناس اجتماعی بیان کرد: برخی از کاندیداها شعارهای خود را بر مبنای کمبودهای موجود در جامعه و وعده برای رفع آن بیان می کنند که متاسفانه مردم هم جذب این شعارهای عوام فریب می شوند.
کرامتی در پاسخ به اینکه چرا برخی افراد به دنبال این شعارها هستند، گفت: همه ما انسان ها از بعد روانی، کمبودها و نواقصی داریم که با دیدن آن در دیگران، آزار می بینیم و از طرف دیگر رویاهایی در ذهن خود داریم که با دیدن انسان هایی که به این رویاها رسیده اند، جذب آنها می شویم. بر همین اساس وقتی از دیگران انتقاد می کنیم یعنی به نواقص خودمان و وقتی هم که از کسی تعریف و تمجید می کنیم یعنی به رویاهای خودمان اشاره می کنیم. به همین دلیل شعارهایی که رویاهای ما در آن وجود داشته باشد، برای ما جذاب خواهد بود و از این رو جذب آن خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از مردم هم فریب این شعارها را می خورند، گفت: دلیل این فریب هم این است که این شعارها در لفافه جذاب عقلی و هنری بیان می شود. همچنین با توجه به اینکه توده مردم برای دین و مذهب ارزش قائل هستند، برخی کاندیداها شعارهای خود را در این قالب به مردم القا می کنند و از احساسات پاک مذهبی آنها سوءاستفاده می‌کنند.
دردسر بزرگ تصمیم های هیجانی
کارشناس اجتماعی در خصوص راهکارهای جلوگیری از فریب خوردن مردم، اظهار کرد: قطعا کار فرهنگی برای تغییر نگرش مردم نسبت به این شعارها، به کندی و در دراز مدت اثرگذار خواهد بود اما آنچه که می تواند در این زمینه به مردم کمک کند، تشکیل احزاب سیاسی و عضویت مردم در آن و افزایش درک و آگاهی سیاسی است.
کرامتی ادامه داد: در حالی که هیجانی و احساسی بودن مردم در روابط عاطفی مثبت، اثر گذار است، اما در تصمیم گیری هایی از نوع انتخابات، معضل بزرگی به شمار می آید. در واقع هیجانی بودن مردم در این گونه موارد، جنبه های عقلانی و فکری آنها را تحت الشعاع قرار می دهد که این موضوع دردسر بزرگی برای تصمیم های کلان و مهم جامعه است.
وی در خصوص راهکار مقابله با این شعارهای فریبنده هم اظهارکرد: قطعا سیستم های نظارتی باید قبل از معرفی افراد به عنوان کاندیدای انتخاباتی، برنامه های آنها را مورد بررسی قرار دهند و تبلیغات انتخاباتی این کاندیداها هم بر اساس چارچوب های تعیین شده باشد.
بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان نتیجه شعارهای فریبنده
کارشناس اجتماعی در خصوص عاقبت شعارهای فریبنده و دروغین کاندیداهای انتخاباتی هم گفت: این شعارها منجر به ناامیدی و بی اعتمادی مردم به افراد متعدد حتی کاندیداهایی که برنامه ها و وعده های صادقی دارند، خواهد شد.
کرامتی ادامه داد: انتظار مردم از مسئولین، علاوه بر حل مشکلات معیشتی، ایجاد امنیت و نشاط در جامعه است، اما اگر مردم بر اساس شعارها کاندیدای خود را انتخاب و به او رأی دهند و بعدا تحقق این شعارها را شاهد نباشند، قطعا سبب افت سرمایه اجتماعی و مانع تراشی در جهت پیشبرد اهداف دولت ها و شورش اجتماعی می شود.
شعارهای کاندیداها با توجه به امکانات و شرایط جامعه باشد
وی با اشاره به اینکه شعارهای انتخاباتی معرف افراد در آینده خواهد بود، بیان کرد: در این خصوص توصیه ای که به کاندیداها است، این است که اول از همه خودشان را به درستی بشناسند، چرا که کاندیدایی که از خودآگاهی بالایی برخوردار نباشد، هرگونه انتقادش از دیگران، به منزله کمبودهای خودش به شمار می رود. همچنین شعارهای پر زرق و برق هم نشان دهنده روحیات بلندپروازانه است و به همین دلیل شناخت خود در قدم اول، می تواند انسان را به مرحله پختگی در سخن گفتن برساند.
کرامتی افزود: همچنین یک کاندیدا باید از امکانات و شرایط جامعه در بعد فرهنگی، اقتصادی و مسائل امنیتی کاملا مطلع و آگاه باشد و سخنان و شعارهایش را بر اساس وضع موجود و پیش رفتن به شرایط ایده آل تر برای جامعه تنظیم کند.
وعده ها سنگ محکی برای سنجش صداقت و عملکرد مسئولان
بر اساس حدیث پیامبر اعظم اسلام- صلّی اللّه علیه و آله – که فرمودند: «هر که ایمان به خدا و روز جزا دارد باید چون وعده نماید، به آن وعده وفا کند» یکی از نشانه های ایمان، عمل به وعده ها است. اما از آنجایی که مردم طی دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته، با وعده های جذاب و متعددی مواجه بودند که با صراحت می توان گفت که بسیاری از آنها محقق نشده است، باید در انتخابات پیش رو، با بینش و بصیرت بیشتری نسبت به انتخاب کاندیدای مورد نظر خود عمل کنند تا دوباره در گرداب مشکلات گرفتار نشوند.
مسئولان و کاندیداها هم باید بدانند که دادن وعده های دروغین و فریب مردم برای جمع اوری رأی، نه تنها سبب بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و مسئولان می شود، بلکه این وعده ها سنگ محکی برای سنجش صداقت و عملکرد این افراد در آینده خواهد بود. اما قطعا در این بین قشری که مورد ظلم و فریب کاندیداها قرار می گیرند، قطعا مردم هستند و برای جلوگیری از فریب، باز هم این خود مردم هستند که باید در وعده ها تفکر کرده و هوشیارانه تصمیم بگیرند.
انتهای پیام/۷ /۳