تاغزار‌های خراسان جنوبی در معرض نابودی

باتوجه به گرمای شدید هوا و خشکسالی بی سابقه، تاغزار‌های خراسان جنوبی نیازمند اعتبار ویژه برای آبیاری هستند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، علیرضا نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: در بازه زمانی سال ۹۹ و ۱۴۰۰ توجه ویژه‌ای به مباحث بیابان زدایی در استان شده است.
افزود: طرح های گسترده ای در سطح ۴۵ هزار هکتار از اراضی استان در قالب جنگل‌های دست کاشت و طرح‌های بیابان زایی در استان اجرا شده است که بعد از عملیات کاشت، آبیاری مداوم این گونه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: متاسفانه اواخر سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ با توجه به خشکسالی بی سابقه در استان و گرمای شدید هوا نیاز به آبیاری در فاصله زمانی کوتاه‌تر داشته ایم.
مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به کمبود اعتبارات برای آبیاری این گونه‌ها افزود: تاغزار‌ها یکی از عوامل مهم در تثبیت شن‌های روان هستند که نیاز است دستگاه‌های استانی و ملی توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند تا گونه‌های کاشت شده دچار آسیب نشوند.
انتهای پیام/۷