تجمع مردم بیرجند در حمایت از مردم مظلوم فلسطین/ تصویری

مردم بیرجند در حمایت از مردم مظلوم فلسطین صبح امروز در محل میدان قدس با رعایت دستورهای بهداشتی، حضور پیدا کردند.

عکاس: محمدرضا سلطانپور