تحریم کن؛ توهین کن؛ جایزه بگیر!

پیمان معادی بازیگر فیلم ضدملی "درخت گردو" که در اقدام توهین آمیزی جشنواره فجر امسال را تحریم کرده بود، سیمرغ بهترین نقش اصلی مرد را دریافت کرد.

به گزارش خاورستان، پیمان معادی بازیگر فیلم ضدملی “درخت گردو” که در اقدام توهین آمیزی جشنواره فجر امسال را تحریم کرده بود، سیمرغ بهترین نقش اصلی مرد را دریافت کرد.
حضور در خارج از کشور به همراه پخش یک پیام تصویری از معادی، بهانه عدم حضور او عنوان شد.
به اعتقاد کاربران شبکه های اجتماعی، همین پیام عمق ثبات تصمیم تحریم کنندگان جشنواره را نشان میدهد.
از دو روز گذشته در پی برخی گمانه ها نسبت به انتخاب معادی، انتقادات گسترده ای توسط کاربران فضای مجازی و خبرنگاران حوزه سینما نسبت به این جایزه مطرح شده و اعطای آن را مصداق توهین به اصل جشنواره فجر عنوان کرده اند.
انتهای پیام/۴
دانا