یادداشت/

تحلیل گفتمانی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با همه فراز و فرودها پایان یافت و شورای محترم نگهبان نیز با درایت و در کمال صداقت مهر تأیید بر صحت آن کوبید. این انتخابات پیام های مهمی به همراه داشت.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با همه فراز و فرودها پایان یافت و شورای محترم نگهبان نیز با درایت و در کمال صداقت مهر تأیید بر صحت آن کوبید. این انتخابات پیام های مهمی به همراه داشت، بخشی از پیام، معطوف به گذشته یعنی فتنه سال ۸۸ و سند گویای مظلومیت و حقانیت نظام اسلامی، در آن چه اتهام تقلب وانمود می کردند و بخشی از آن نیز معطوف به آینده سیاسی کشورخواهد بود. آن چه در گیر و دار تبلیغات انتخاباتی مشاهده شد تلاش گسترده و بی امان گروههای مختلف سیاسی بود که با تمام توان و با هدف ضربه زدن به حریف و گردآوری آرا به سمت خویش به میدان آمده بودند و در این راستا از هیچ ترفند و تلاشی فروگذار ننمودند. آن‌چه در استان مشاهده نمودیم این که ماه‌ها پیش از انتخابات، خیمه هایی رونمایی شد که هر آن چه از جنس آبروی اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی منتسب به گروهها در آن قرار گرفته بود. و کسی نیست بپذیرد این هماوردی محدودیتی برای آنان ایجاد و متنفذان سیاسی با مشکلی برای تبلیغ دیدگاه خویش روبرو شده باشند. برخی با پیروی از ادبیات تولید شده پیش تعیین به صحنه آمده و حتی از کیسه مسؤولان ارشد نظام نیز هزینه و تصاویر خویش در کنار آنان را منتشر و البته که برخی افراد دارای نفوذ، سپر بلای گروه های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی شدند و با این وجود نتوانستند شاهین اقبال را بر دوش هم کیشان خویش بنشانند. و پس انتخابات، همین افراد، مدیران استان را به ضعف مدیریت و سوء تدبیر متهم نمودند! برخی در رهگذر انتخابات زیر چتر چهره های سیاسی در قالب تخریبچی به تخریب دیگران همت گمارده و مسیر را با بی‌تقوایی به ناکجاآباد رهسپار نمودند. حلقه مفقوده این انتخابات نیز مانند گذشته حاشیه‌نشینی احزاب سیاسی بود که نتوانستند برنامه شفاف ارایه و پایگاه اجتماعی خویش را مستحکم نمایند. این احزاب بویژه آنانی که همچون قارچ در فضای سیاسی دو دهه گذشته روییدند، نتوانستند در چارچوب هدف و با كسب مقبوليت رويكرد خويش را به عنوان “ناظر قدرت ” نهادینه نمایند؛ در پرتو این خلأ در کلان کشور امپراتوری رسانه ای به کمک دست نشاندگان داخلی با بی انصافی تمام خدمات نظام را نادیده گرفته و تخريب فضاي سالم جامعه و تلاش براي دگرگونی مجلس شورای اسلامی و نیز خبرگان رهبری، را پیشه ساختند. بی تردید بخش اعظمی از نا آرامی های روانی اخیر در کشور نتیجه نشست های اتاق فکر همین دوستان بود، که البته هنوز هم نمي‌دانند نمایندگی چه طبقه‌اي را عهده دار و بيانگر مطالبات كدام گروه باشند. با این رویکرد به صورت طبیعی بخش اعظمی از مردم به زندگي اجتماعي و سياسي در سایه سار آنان دل نبسته و نخواهند بست، چرا که روشن است منافع ملی چقدر برای آنان اهمیت دارد! بنابراین بخشی از انتخابات در کشور برای آنان از این رهگذر قابل دریافت است.
برخی از نامزدهای محترم نیزبا کوبیدن بر طبل (هدف وسیله را توجیه می کند) خارج از مدار رعايت اخلاق انتخاباتي با كانون هاي قدرت و ثروت پیوند خورده و با بهره گيري از “تاكتيك جهشي” از انداختن توپ در ميدان رقيب و ناكارآمدي شيوه هاي مديريت آنان هراسی نداشته و اين گونه وانمود می نمودند که استان در آستانه فروپاشی و بحران است و با بیان احساس خطر شرایط موجود هر آن چه از جنس “كار آمدي” بود را در انبان مديريتي خویش نهفته و به سراغ مردم آمدند. آنان با گنجاندن تمامي فضایل خدمت‌رساني در كارنامه خویش تمامی ارکان نظام را به باد انتقاد گرفته و خود را ناجی استان عزیزمان قلمداد نمودند، غافل از مردم ولایتمدار استان با هوشیاری تمام در برابر کسانی که گاهی از اوقات در تهاجم به ارزش ها گوی سبقت را از ضد انقلاب نیز ربوده اند، ایستادند.
متأسفانه برخی گروههای سیاسی تندرو هر چهار سال یک بار صحنه انتخابات را به جایگاهی برای تخریب انقلاب تبدیل و هر از چند گاهی با شعار تغییر در قانون اساسی و ارکان نظام همچون ولایت فقیه و … خود را در معرض انتخاب قرار داده و البته طعم رویگردانی مردم را نیز بارها چشیده و این بار نیز در کمال ناباوری از توهمات گذشته پاسخ مردم را دریافتند.
سخن در این باره بسیار است، اما روی سخن با افراد و یا گروههایی است که از قضا در فضای انتخابات با رویگردانی مردم روبرو گشته و اکنون سرخورده از این رویگردانی، مظلومت نمایی و تهمت به غیر هم کیشان را در تکمیل چرخه باورهای سیاسی و اعتقادی همفکران خویش به کارگرفته اند.
آنان اکنون كینه و عداوت خود و هم پیمانانشان را به گونه های مختلف نشان می دهند. بازهم دیگران را نا کارامد و خویشتن خویش را کیمیای مدیریت قلمداد می کنند. بنابراین انتظار می رود اگر دلشان برای کشور و مردم سوخته، برنامه های خویش را برای محرومیت زدایی و زدودن فقر از چهره جامعه و اصلاح زیر ساخت‌ها‌، به نمایندگان منتخب ارایه نمایند.
سخن آخر این که مردم استان خراسان جنوبی گفتمان عدالت خواهی، مهرورزی و صداقت را برگزیدند و برگ درخشانی بر دفتر پربرگ افتخارات خویش افزودند و البته که نمایندگان منتخب می بایست قدردان این اعتماد باشند و در خدمت به آنان از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند.