تحول عظیم در حوزه‌های مختلف شهرستان نهبندان بعد از انقلاب/بیداری اسلام با تکیه انقلاب بر ایدولوژی اسلامی

فرماندار نهبندان با اشاره به تحول عظیم در حوزه‌های مختلف شهرستان بعد از انقلاب گفت: پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر ایدولوژی اسلامی باعث احیای بیداری اسلامی در جهان شد.

ابوالفضل ایروانی در گفتگو با خاورستان در خصوص دستاوردهای انقلاب و نظام در شهرستان گفت:یکی از دستاوردهای سیاسی است که باعث رشد و بینش سیاسی مردم شده است مردم آزادانه در مشارکت های سیاسی فعال و پویا هستند و نمونه بارز آن عرصه انتخاباتی که از ابتدای انقلاب تاکنون داشتیم.

به گفته فرماندار نهبندان در حوزه توسعه و عمران و آبادانی اگر خواسته باشیم مقایسه ای را انجام دهیم مشاهده می‌کنیم که یک تحول عظیمی داده است طوری که نگاهی که انقلاب اسلامی به مناطق کمتر توسعه یافته یا محروم داشته محصولات کشاورزی را اگر در حوزه های اقتصادی خواسته باشیم داشته باشیم شهرستان نهبندان به طور کامل وابسته و مصرف گرا بوده خودش تولید کننده بسیاری از محصولات نبوده است امروز شاهد این هستیم که برخی محصولات استراتژیک را شناسایی کرده و در درون خودش جای داده به عنوان یک تولیدکننده در تولید محصولات کشاورزی و پروتئینی کشور تلقی می شود.

ایروانی تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان هیچ اتفاقی را در اولیل انقلاب در این شهرستان نداشتیم‌ در طول ۴۴ سال شاهد تحولات بزرگی در این حوزه بودیم.

به گفته وی در دستاوردهای فرهنگی جایگاه زن در مناطق محروم هیچ جایگاهی نداشتند امروز به برکت انقلاب اسلامی جایگاه زن به معنای واقعی به آن توجه شده است امروز در شهرستان نهبندان شاهد این هستیم که بانوان مدیریت ادارات را برعهده دارند که دو تا از مدیریت های ادارات نظیر ورزش و جوانان و آموزش و پرورش از بانوان توانمند این عرصه هستند که از دستاوردهای حوزه فرهنگی به حساب می آیند.

فعالیت ۳۵ پزشک متخصص

به گفته فرماندار نهبندان در دستاوردهای علمی هم شاهد تغییراتی و مسائلی در حوزه آموزش و پژوهش بوده‌ایم و در حوزه بهداشت هیچ متخصص عمومی و تخصصی نداشتیم امروز شاهد این هستیم که بیش از ۳۵ پزشک متخصص و عمومی را در شهرستان نهبندان مشغول فعالیت هستند.

ایروانی با اشاره به این که در اوایل انقلاب هیچ گونه مرکز بهداشتی نداشتیم افزود: امروز شاهد این هستیم که بیش از ۱۲ مرکز بهداشت، بیش از ۴۱ خانه بهداشت و بیش از ۱۱ نقطه اورژانس اجتماعی مستقر کردیم که یکی از افتخاراتی است که در حوزه سلامت در شهرستان نهبندان اتفاق افتاده است.

به گفته وی در حوزه صنعت اگر خواسته باشیم به این عددها توجه کنیم در شهرستان نهبندان بیش از ۱۸۰۰ واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند و بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ در مشاغل صنوف مشغول به فعالیت شدند که حجم قابل توجهی را با خودش در حوزه اشتغال اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تعداد واحدهای صنعتی در ابتدای انقلاب یک واحد صنعتی نداشتیم که امروز شاهد ۳۵واحد صنعتی متوسط هستیم که مشغول فعالیت هستند و بیش از هزار نفر را درون خودشان جای دادند.

فرماندار نهبندان تعداد واحدهای معدنی که در این شهرستان فعال هستند را بیش از ۱۵۳ واحد اعلام کرد و افزود: این حجم فعالیت را در ابتدای انقلاب نداشتیم که بیش از ۱۷۰۰ نفر را شاغل در حوزه معدنی شهرستان در خود جای داده است.

مهم‌ترین دستاورد

به گفته فرماندار نهبندان با وجود همه مسائلی که در ابعاد مختلف به‌ آن اشاره شد مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی فرهنگی است از این رو در ارزیابی پیشرفت انقلاب بیش از هر چیز باید به عوامل فرهنگی و فکری توجه کنیم و رشد انسان‌ها در حوزه‌های گوناگون را نیز باید در سایه رشد فرهنگی و پایبندی به ارزش ها و باورهای اسلامی مورد تحلیل و ارزشیابی قرار دهیم.

ایروانی در پاسخ به این سئوال که چرا به رغم قدرت دنیایی پهلوی دوّم و حمایت خارجی از او، حضرت امام روح‌الله(ره) پیروزی نهضت را قطعی می‌دانستند گفت: امام خمینی(ره) معمار این انقلاب بودند باید پاسخ این سئوال را در محور اندیشه امام جستجو کرد قرآن در دیدگاه امام خمینی(ره) به صرف کتاب اخلاق و تربیت و معرفت فردی نیست بلکه ایشان قرآن را در بردارنده آموزه های اجتماعی و سیاسی در امور مدیریت و حاکمیت جامعه و برمبنای استقلال، آزادی، استکبار ستیزی و ظلم پذیری می‌دانند.

وی اظهار کرد: از همین رو است که در باور ایشان قیام های اسلامی در طول تاریخ برای تجدید حیات قرآن بوده که ملت شریف ایران هم با تاسی از آن نهضت اسلامی را برای حاکمیت قرآن و تشکیل حکومت قرآنی برپا کرده است.

۳ عامل پیروزی

فرماندار نهبندان این سئوال را که انقلاب اسلامی چگونه معادلات جهانی در عرصه سیاست را بر هم زد گفت: عقیده امام در پیروزی انقلاب را در سه عامل می توان خلاصه کرد عنایت و اراده الهی به عنوان اعتقاد راسخ امام، روحیه اصلاح خواهی و نیز گرایش های قرآنی در میان مردم را باید از مهم ترین اسباب و علل پیروزی ملت ایران و نهضت انقلاب اسلامی به حساب بیاوریم.

ایروانی دلیل این که انقلاب اسلامی مکتب و چرا گفتمان محسوب می‌شود این طور توضیح داد: پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر ایدولوژی اسلامی باعث احیای بیداری اسلامی در جهان شد.

به گفته وی جایگزین شدن اندیشه های اسلامی به جای اندیشه های مادی مثل ناسیونالیسم و مارکسیسم از جمله موضوعاتی بود که در تغییر معادلات جهانی و صدور انقلاب به دنیا تاثیرگذار بودند.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در کشوری رخ داد که باید در برابر قدرت های غربی در منطقه واکنش نشان می داد اما خودش به یک کشور ضد غربی تبدیل شد یعنی تغییر راهبرد قدرت های بزرگ به این معنا که جمهوری اسلامی ایران به یک دفعه اندیشه و راهبرد کلان جهانی و بین المللی را مطرح می کند یعنی حضرت امام با هدف رفع ظلم و ستم و برقراری عدالت و حاکمیت اسلام قیام کرد.

ویژگی های انقلاب ایران

فرماندار نهبندان در پاسخ به این سئوال که چرا انقلاب اسلامی مکتب و چرا گفتمان محسوب می‌شود گفت: انقلاب اسلامی یک پدیده ویژه در تاریخ کشور و منطقه و جهان بود اين پدیده با این ابعاد نمی‌توانست تصادفی تلقی شود.

ایروانی ادامه داد: به طور حتم یک فکر و طراحی پشت این اندیشه بود که باید ببینیم کجا فکر را جستجو کنیم قاعدتا باید به سمت رهبر انقلاب برویم رهبر این حرکت حضرت امام راحل ایشان از همان اوایل دهه ۴۰ قیام کرده بودند شروع قیام حضرت امام از سال ۴۲ کلید خورد این حرکت در سال های نزدیک به پیروزی انقلاب شدت گرفت.

وی تصریح کرد:وقتی به این حرکت و سیر و سیره ایشان نگاه می کنید مشاهده می شود امام یک خط حرکت دارد و هدف این است که در کشور ایران اسلام حاکم شود و مردم تحت این حاکمیت زندگی کنند پس یک طراحی پشت آن بوده است‌.

به گفته وی مجموعه ای طراحی مبتنی بر یک مبانی فکری و مولفه‌های دیگری که از این مبانی نتیجه گیری می شود و این مبانی و مسائل را به طور معمول مکتب انقلاب اسلامی می‌دانیم شاید این سئوال مطرح شود که مکتب چه اصولی دارد.

وی ادامه داد: مکتب انقلاب اسلامی دارای یک اصول و مبانی است اولین اصل که در اندیشه امام تفکر توحیدی نهفته است که بر اساس آن اندیشه توحیدی یک فکر زنده است که موثر در متن زندگی انسان‌ها و جامعه انقلابی است.

وی اضافه کرد:امروز اگر شعار انقلاب اسلامی عدالت خواهی است بر مبانی اصول دین حاکم است دومین اصولی که می توان بر مبنای این حرکت اشاره کرد تکریم انسان است انسان از نگاه اسلام دارای کرامت است و این کرامت آثاری را دارد.

به گفته وی سومین اصول حیات بعد از مرگ است به تعبیری معاد است و امتداد داشتن این که زندگی پس از مرگ هم هویت متفاوتی دارد به همین دلیل است که در اسلام گفته می ‌شود حیات دنیوی ما دوره‌ای را دارد می گذراند اما به حیات اخروی هم اعتقاد داریم.

وی اظهار کرد: چهارمین اصولی که می توان در این مکتب به آن اشاره کرد استعداد بی پایان انسان است و در قرآن نگاهش به همین مسئله است ظرفیت بی نهایت انسان برای رشد و تربیت و کمال این یکی از خصیصه ها و اصول بعدی این مکتب است .

وی تصریح کرد: حتمی بودن حاکمیت حق پنجمین اصل است و این که خدا اراده فرموده که حق حاکم شود و برای آن ساز و کارها و سنت‌هایی قرار داده که اگر ما به آن عمل کنیم حتمی است پیامی که مقام معظم رهبری در پایان ظلم می دهد یعنی نابودی اسرائیل را به طور کامل اشاره می کند این ها نشانه از همین تفکر و اصول مکتب اصلی انقلاب اسلامی است.

تفاوت عمده انقلاب

فرماندار نهبندان در پاسخ به این سئوال که وجوه تفاوت عمده انقلاب اسلامی با انقلاب‌های فرانسه، آمریکا، روسیه و چین چیست گفت: انقلاب ها ویژگی هایی دارند که آن‌ها را از سایر تحولات اجتماعی و سیاسی مثل کودتا و جنبش و شورش و اصلاح جدا می‌کند بر همین اساس تفاوت اساسی انقلاب و اصلاح در این است که اصلاحات را از سوی حاکمان به منظور بهبود شرایط و جلوگیری از وقوع انقلاب رخ می‌دهد.

به گفته ایروانی انقلاب اسلامی با توجه به این ویژگی‌های منحصر به فردی که در درون خودش دارد متمایز از انقلاب‌های دیگر سعی کرده است معرفی شود و مفاهیم جدیدی را عرضه کند از جمله برخورداری از پشتوانه عظیم فلسفه و فقه و معارف اسلامی، نکته بعدی انقلاب اجتماعی همه جانبه همراه با تحول بنیادی در زندگی انسان‌ها است.

وی افزود: انقلاب اسلامی یک انقلاب اجتماعی مطرح می شود که حتی برای لایه‌ها و ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها برنامه دارد مثل دین‌ما، استواری این انقلاب بر اساس فرهنگ، دین و ایمان است.

به گفته وی نکته بعدی که می توان به آن اشاره کرد انسان سازی و فرهنگ توحیدی است به جای فرهنگ استبدادی یا موارد دیگر در ادامه به دنبال بهره مندی از رویکردهای ارزشی و هدف گیری اصلاح مفاسد بشری در تمام دولت هایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و همه این ها در تلاش بودند که ارزش‌های انقلاب اسلامی را حاکم کنند و به دنبال اصلاح فرایندهای فسادزا باشد این رویکرد را دردولت سیزدهم به اوج خودش می رسد و به دنبال تحقق یک دولت انقلابی مردمی است.

وی افزود: با توجه به خصوصیاتی که می‌توان در مورد انقلاب اسلامی گفت انقلاب اسلامی یک تحول اخلاقی،فرهنگی و اعتقادی است که به دنبال آن تحول اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و در انتها یک رشد همه جانبه ابعاد انسانی را در پی خواهد داشت به طور کلی و حاصل کلام‌ را میتوان اینگونه خلاصه کرد که انقلاب اسلامی بر اساس یک ضرورت طبیعی. تاریخی و مبتنی بر قواعد و سنن الهي به وقوع پیوسته که ما باید تفاوت انقلاب اسلامی را با انقلاب های دیگر در این جمله ببینیم.