ترانزیت بیش از ۷ هزار تُن کالا از گمرک ماهیرود ۷۱

رحیمی زاده گفت: در ۹ ماه گذشتههزار و ۱۵۲ تُن کالا از گمرک ماهیرود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی ترانزیت شد.

رحیمی زاده مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی در جمع رساه هاگفت: در ۹ ماه گذشتههزار و ۱۵۲ تُن کالا از گمرک ماهیرود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی ترانزیت شد.

وی افزود: این مقدار ترانزیت کالا در این مدت توسط ۲ هزار و ۴۲۱ترانزیت ۷۱۱۵۲ تُن کالا از گمرک ماهیرود دستگاه کامیون انجام شد.

رحیمی زاده بیان کرد: در این مدت روغن صنعتی، شکر، فوفل، مرغ منجمد و آرد از کشور‌های عراق، هند، اندونزی، ترکیه و فدراسیون روسیه از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شد.

وی گفت: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر تعداد کامیون ۵۳ درصد و از نظر وزن ۵۵ درصد کاهش داشته است.