سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی مطرح کرد؛

ترسیم نقشه توسعه خراسان جنوبی برای سالهای آینده

جهانشاهی گفت: با نگاه ویژه به مصوبات و برکات سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی نقشه توسعه استان برای سنوات آتی ترسیم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، حمید جهانشاهی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی در نشست خبری ویژه “تشریح فرایندهای پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان”، گفت: در سفر مقامات کشوری به استان عموماً  عرف بر این است که قبل  از سفر مهم ترین درخواستهای دستگاههای اجرایی در قالب پیشنهادات کیفی و کمی احصا و در قالب جلسات کارشناسی در استان و در برخی موارد در پایتخت مورد پالایش قرار گرفته و به جامعیت لازم می رسد.

وی افزود: همچنین در حین سفر و بازدید مقامات کشوری از پروژه ها،  موارد تکمیلی به انضمام درخواست های مردمی مورد تایید، اضافه و در پایان سفر، در قالب تفاهم نامه به امضای استاندار به عنوان بالاترین مقام استانی و مسئولین کشوری می رسد و پس از آن با عنایت به زمان بندی در نظر گرفته شده، قابلیت رصد و پیگیری پیدا می کند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با تاکیدبر این نکته که در سفرهای سرزده ی مقامات کشوری فرآیند قدری تغییر پیدا می کند، بیان کرد: به طور خاص در سفر جناب آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی در نوزدهم شهریور ماه سال جاری که به صورت سرزده انجام شد، مصوبات در حین سفر در قالب نشست های مختلف ازجمله شورای برنامه ریزی و توسعه استان، نشست با نخبگان و… تنظیم شد.

جهانشاهی عنوان کرد: براین اساس پس از پایان سفر سعی گردید تمامی موارد مورد اشاره از جانب ریاست محترم جمهور و سایر موارد مطروحه از جانب مسئولین استانی و  مردم که به تأیید شخص رییس جمهور محترم ، وزرای محترم  و سایر هیات همراه رسیده در قالب دو بخش مصوبات کیفی  و محتوایی و پروژه ها ی عمرانی تنظیم گردد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه مذکور در مرحله بعد در قالب نشست های مشترک کارشناسی در سازمان مدیریت و بر نامه ریزی استان با دستگاههای اجرایی و معاونت های مختلف استانداری خراسان جنوبی به جامعیت و پختگی لازم رسید، گفت: در این خصوص مکاتبه ای از جانب استانداری خراسان جنوبی به نهاد ریاست جمهوری ارسال گردید.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین در این بین مجموعه تدوین شده در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور مسئولین در قالب جلسات فشرده کارشناسی با امور مختلف سازمان به شور و مشورت گذاشته شد و در خصوص  نحوه ی تامین منابع اعتباری پروژه ها بر پایه ظرفیتهای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و سنوات آتی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

جهانشاهی با بیان این مطلب که مقرر شده است طی هفته جاری جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری با محوریت جناب آقای مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ، مسولین استانداری ، نماینده تام الاختیار سازمان برنامه و بودجه کشور در استان و وزرای ذیربط و مصوبات سفر و سایر پیشنهادات استانی با نگاهی همه جانبه، یکبار دیگر مرور و شکل رسمی به خود بگیرد، گفت: در نهایت پس از تایید تفاهمات از جانب جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور و جناب آقای دکتر میرکاظمی معاون محترم رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در اقدامی مهم،  نقشه توسعه استان برای سنوات آتی ترسیم خواهد گردید.

وی با بیان این مطلب که اعتبارات پیش بینی شده در این تفاهم تداخلی با اعتبارات سنواتی استان نداشته و به عنوان اعتبارات متمم تلقی و به صورت جداگانه از منابع ملی تامین خواهد گردید، تصریح کرد: بر این اساس فرایند کار در حال انجام بوده و امیدواریم حداکثر تا هفته آتی به تفاهم نامه صدرالاشاره که در برگیرنده مصوبات سفر و منابع اعتباری ان است، دست پیدا کنیم که جزئیات ان متعاقباً خدمت مردم استان و مدیران گرامی و رسانه های استان  اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/۱۲۷