به رغم خط و نشان کشیدن‌های رسانه‌ای؛

ترس اصلاح طلبان از دو قطبی شدن مجلس آینده، آشکار شد

طی چند روز اخیر به خوبی می توان ترس از دو قطبی شدن "اصولگرا ـ اصلاح طلب" مجلس آینده را در اظهارت و مواضع شخصیت ها و گزارش های رسانه های اصلاح طلب مشاهده کرد.

خاورستان ـ اگرچه هنوز تکیف ۶۹ کرسی دیگر مجلس دهم معلوم نیست ولی پاسخ به این سوال بسیار مهم به نظر می رسد که اصلاح طلبانی که خود را تاکنون پیروز مطلق انتخابات در تهران و حتی برخی شهرستان ها می دانند چرا از دو قطبی شدن مجلس به اصولگرا و اصلاح طلب به شدت واهمه دارند؟

ساده ترین پاسخ به این سوال مهم این است که اصلاح طلبان خود دریافته اند که در خوشبینانه ترین وضعیت، یک سوم کرسی های مجلس را به دست آورده و سخن از پیروزی و خط و نشان کشیدن برای اصولگریان تنها دلخوش کردن خود است.

اما برای پاسخ های دقیق تر به نکات ذیل می توان اشاره کرد:

الف: همچنان که خود اصلاح طلبان نیز این روزها بیان می کنند، ادعای تشکیل فراکسیون اصلاح طلب در مجلس دهم منجر به تحریک تشکیل یک فراکسیون اکثریت اصولگرا در مجلس آینده خواهد شد. اصلاح طلبان بیش از هر کس دیگری این روزها می دانند که تنها راهبرد برای تاثیرگذاری بیشتر در مجلس آینده، تفرقه در میان اصولگرایان مجلس دهم و دو شقه شدن آنها است. ضمن اینکه تشکیل فراکسیون اکثریت اصولگرا، مهمترین راهبرد سه سال اخیر اتاق فکرهای اصلاح طلبان افراطی که همان تقسیم اصولگرایی به معتدل و افراطی است را نیز با مشکل جدی روبه رو خواهد کرد. ضمن اینکه استراتژی جذب برخی چهره های اصولگرا توسط اصلاح طلبان را نیز به مخاطره خواهد انداخت.

ب: اصلاح طلبان همچنان که خود نیز تاکید دارند در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ تنها در پوشش ائتلاف با اصولگرایان به اصطلاح آنها معتدل و اعتدالیون، پیروزب هایی را در تهران و برخی شهرستان ها بدست آوردند. به همین دلیل در سایه ادامه همین ائتلاف هم می توانند تاثیرات اساسی در مجلس داشته باشند. اصلاح طلبان همچنان زیست سیاسی شان را وابسته به اتحاد اجباری با برخی اصولگرایان و اعتدالیون می دانند. همچنانکه برخی از آنها به صراحت بیان می کنند که برای ادامه این ائتلاف، اگر عارف یکبار دیگر به نفع لاریجانی کنار بکشد، باز هم توجیه سیاسی و عقلانی دارد.