خاطراتی از استاندار سابق!

ترش و شیرین معتمدیان۱/ منجی خراسان جنوبی آمد!

یکی از نکاتی که بر آن تأکید داشت این بود که متأسفانه محجوب بودن مردمان خراسان جنوبی باعث شده است که روحیه مطالبه گری قوی نداشته باشند هر چند یکی از اهداف پنهان او شاید این بود که می خواست خود را منجی استان نشان دهد

در این سلسله یادداشت های می خواهم از دریچه خاطرات به استاندار سابق بپردازم
پاییز ۱۳۹۹ بود که قانون منع بکار گیری بازنشستگان از طرف دولت برای اجرا به زیر مجموعه های آن ابلاغ شد و یکی از کسانی که مشمول این قانون می شد مروج الشریعه ششمین استاندار خراسان جنوبی بود که البته زیاد از این قانون راضی نبود حال این سئوال بین مردم و اصحاب رسانه مطرح شده بود هفتمین استاندار که خواهد بود؟
اسامی مختلفی می آمدند و می رفتند تا اینکه در ۷ آذر ۱۳۹۷ اعلام شد محمّد صادق معتمدیان به عنوان هفتمین استاندار خراسان جنوبی مورد تایید هیأت دولت قرار گرفته است هر چه در موتور های جستجو نام وی را تایپ می کردیم نشانی از او نمی یافتیم تا اینکه چند روز بعد برخی رسانه ها عکسی از او پیدا کرده و این کار هم خود از یک شخص امنیتی فتح الفتوحی بود. مصوبّه ای که باعث شد همای استانداری بر دوشش بنشیند هدفش جوان گرایی در بین مدیران خصوصا مدیران اجرایی کشور بود حال آنکه عکس وی حکایت از جوانی او نداشت !
دیدار استاندار خراسان جنوبی با مدیران رسانه ها
یکی دو ماهی از انتصابش نگذشته بود که ما (مدیران رسانه ها) را به حضور طلبید وقتی وارد استانداری شدم یکی از کارکنان استانداری که برای راهنمایی مدعوین دم در ورودی استانداری ایستاده بود با من خوش و بشی کرد به او گفتم مروج الشریعه حدود یک سال استاندار بود هیچ جلسه ای با ما نگذاشت و ما او را ندیدیم! گفت: آقای خسروی در این یک سال من هم بعنوان یکی از کارکنان استانداری او را ندیدم!
جلسه با ۱۰ دقیقه ای تاخیر آغاز شد معتمدیان از در مخصوص متّصل به اتاقش وارد سالن جلساتی شد که من ۲ سال پیش تر در همین سالن با بقیه مدیران مسئول با پنجمین استاندار دیدار داشتم برای اولین بار او را می دیدم محاسن و موهای سرش تقریبا سفید شده بود عینکی با فریم نازک بر چشم داشت کمی پهن بر بود و همین مسأله کمی او را کوتاه قامت نشان می داد هر یک از مدیران حرفی زدند برخی زبان به ثنایش گشودند برخی مطالبات صنفی را مطرح کردند من هم گفتم شما به خاطر قانون جوان گرایی منصوب شدید امید است شما هم مدیران جوانی را روی کار بیاورید قدری در خصوص فساد هم سخن گفتم اما مهم ترین مطلبی را که بیان کردم این بود که برخی می خواهند اولویت های توسعه استان را جابه جا کنند و با آنکه ضروری ترین طرح توسعه اقتصادی استان اتّصال به خطوط ریلی است دم از مراودات اقتصادی و بازگشایی و فعّال کردن مرز می زنند (این مطلب را چند روز پیش استاندار گفته بود) خوب دلیلش هم واضح بود علی رغم اینکه بودجه راه آهن استان ردیف گرفته بود اما عملا هر ساله یا اصلا محقق نمی شد یا درصد بسیار ناچیزی تخصیص پیدا می کرد و به قولی حرکت ساخت راه آهن استان لاک پشتی بود باید کسی آن هم نماینده عالی دولت در استان قدری فضا را به سمتی دیگر تغییر می داد و خصوصا این سال ها دولت معطّل برجام بودجه ای برای این کار نداشت البته یکی از مدیران رسانه ها هم همسو با استاندار در خصوص سخنان من موضع گرفت
دیدار استاندار خراسان جنوبی با مدیران رسانه ها
در میان سخنان برخی از مدیران استاندار هم گاهی سخنی می گفت و البته گاهی شوخی می کرد خصوصا با من! همین شوخ بودنش فضای جدی جلسه را کمی تلطیف می کرد نوبت به خود استاندار رسید در خصوص انتصابش با کمی شوخی شروع کرد و بعد وارد مسائل منطقه ای ایران و وضعیت داعش در سوریه و دست برتر ایران سخن گفت البته این سخنان او با توجه به سابقه پررنگ امنیتی او جای تعجّبی هم نداشت هر چند برخی ها اعتقاد داشتند با توجه به حضور داعش در افغانستان و نظامی تر شدن خراسان جنوبی و مرزهای آن باید استانداری با شخصیت و سابقه امنیتیمسئولیت می گرفت گریزی به مسائل استان زد یکی از نکاتی که بر آن تأکید داشت این بود که متأسفانه محجوب بودن مردمان خراسان جنوبی باعث شده است که روحیه مطالبه گری قوی نداشته باشند و البته بعدها در چندین جای دیگر هم این سخن را تکرار کرد و روی آن مانور داد هر چند یکی از اهداف پنهان او شاید این بود که می خواست خود را منجی استان نشان دهد مشخص بود حرف من در خصوص اولویت های توسعه اقتصادی استان او را گزیده است قدری در این خصوص البته با لحنی متفاوت پاسخ داد گمان می کنم بیش از یک ساعت سخن گفت ساعت حوالی ۲۲ را نشان می داد و او البته در جلسه اول نشان داد آدم پرچانه ای است! در آخر جلسه هم عکسی یادگاری با استاندار انداختیم و جلسه تمام شد…
عکس یادگاری مدیران رسانه ها با استاندار خراسان جنوبی
حسین خسروی‌چاهک
انتهای پیام/۱