تشدید مراقبت های بهداشتی در پایانه مرزی ماهیرود برای مقابله با بیماری های واگیر دار

جلال زاده با بیان اینکه روزانه 200 نفر مسافر از طریق پایانه مرزی ماهیرود تردد می کنند، گفت: ضدعفونی سالن های تجاری و مسافری و همچنین نظافت کامل و ‌مستمر مکانهای عمومی پایانه مرزی به طور روزانه صورت می پذیرد.

به گزارش خاورستان، اسداله جلال زاده مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به درخواست مرکز بهداشت علاوه بر استقرار تیم پایگاه مرکز بهداشت شهرستان در محل پایانه مرزی پیگیری های لازم جهت افزایش پرسنل پایگاه مراقبتهای بهداشتی پایانه مرزی صورت گرفته و همچنین اتاقک درب ورودی پایانه به مدت سه ماه جهت نظارت بیشتر به مترددین از پایانه به مسئول پایگاه بهداشت واگذار شد.
جلال زاده با بیان اینکه روزانه ۲۰۰ نفر مسافر از طریق پایانه مرزی ماهیرود تردد می کنند افزود: ضدعفونی سالن های تجاری و مسافری و همچنین نظافت کامل و ‌مستمر مکانهای عمومی پایانه مرزی به طور روزانه صورت می پذیرد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی به دیگر اقدامات انجام شده جهت رعایت موازین بهداشتی در ارتباط بابیماری های شایع واگیر دار اشاره و تصریح کرد: برگزاری جلسه با حضور ادارات مستقر در مرز و‌کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سربیشه، پیگیری جهت برگزاری دوره آموزشی مبارزه با بیماری کرونا با محوریت دانشکاه علوم پزشکی استان در مرز ماهیرود در خصوص آموزش کلیه کارکنان مستقر در مرز،توزیع ماسک و دستکش در بین پرسنل ادارات مستقر در پایانه، اطلاع رسانی به مترددین جهت پیشگیری و توزیع بروشورهای بهداشتی‌ از جمله اقدامات انجام شده است.
انتهای پیام/ ۱۳۲