گزارش تصویری؛

تصاویر بازار بیرجند در ایام کرونا

با نزدیک شدن به روزهای عاشورا و تاسوعا حسینی رفته رفته به ازدحام مردم در بازار شهرهای مختلف در ایام سیاه کرونا برای خرید اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار خاورستان،با نزدیک شدن به روزهای عاشورا و تاسوعا حسینی رفته رفته به ازدحام مردم در بازار شهرهای مختلف در ایام سیاه کرونا برای خرید اضافه می‌شود.