مدیر آب و فاضلاب سربیشه خبر داد

تصویب بیش از ۳ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه ھای آبرسانی سربیشه

چهکندی گفت:3 میلیاردو 600 میلیون تومان برای اجرای پروژه ھای آبرسانی روستایی سربیشه از سرفصل اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای این شھرستان در سال جاری مصوب شد.

به گزارش خاورستان به نقل از روزنامه خراسان جنوبی، محمدرضا چهکندی مدیر آب و فاضلاب سربیشه گفت: ۳ میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان برای اجرای پروژه ھای آبرسانی روستایی سربیشه از سرفصل اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای این شھرستان در سال جاری مصوب شد که از این میزان اعتبار ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای اصلاح و بازسازی شبکه و بقیه ھم برای اجرای فاز اول پروژه ھای آبرسانی روستاھای درویش آباد، امین آباد و پخت مصوب شده است.
وی اعتبار مصوب برای پروژه درویش آباد را ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: ھنوز اعتباراتی که از سرفصل ھای ملی و صندوق توسعه ملی اختصاص خواھد یافت مشخص نیست.
به گفته مدیر آب و فاضلاب سربیشه، سال گذشته پروژه ھای در حال اجرای خوشاب و پخت این شھرستان از محل صندوق توسعه ملی و منابع ملی اعتبار داشت که از ۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب پروژه خوشاب ۲ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و حدود ۱۳۰ میلیون تومان ھم از منابع ملی برای آن بودجه تخصیص یافت.
چهکندی دامه داد: در سال جاری نیز ھنوز مشخص نیست از این منابع اعتباری چقدر بودجه برای این پروژه ھا تخصیص یابد اما برای اجرای آن در سال جاری ۳ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی مصوب شده است.
چهکندی با بیان این که سال گذشته پروژه ھایی مانند چاه ولی عصر(عج) ، درویش آباد و امین آباد از محل ماده ۱۸۰ اعتبار مصوب داشت گفت: ھیچ تخصیصی نداشت و طرح ھا ھم شروع نشد.
وی تعداد روستاھای سربیشه را ۲۷۰ پارچه آبادی اعلام کرد و افزود: از این تعداد روستا ۱۳۰ نقطه دارای شبکه آبرسانی است و آب مورد نیاز حدود ۸۰ روستای دیگر که از آب شرب لوله کشی بھره مند نیست به وسیله تانکر تامین می شود.
انتهای پیام/۱۳۳