تبلیغات؛

تعویض روغن امین

تعویض روغن امین با نازل‌ترین قیمت‌ها در شهر بیرجند، نبش جمهوری اسلامی 28، در خدمت مردم است.

مطلب بالا تبلیغاتی است و خاورستان آن را تأیید و رد نمی‌کند.