تلاش برای رساندن خوسف به وضعیت سفید کرونا/ فیلم

گزارشی از فعالیت‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوسف را مشاهده می‌کنید.

به گزارش خبرنگار خاورستان، احمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوسف با بیان این‌که با کمک نیروهای بهداشت و درمان در سطح شهرستان خوسف برای مقابله با بیماری کرونا، در دورترین روستاها کار را پیش بردیم گفت: با همت همکاران و رعایت موارد بهداشتی توسط مردم، به وضعیت سفید می‌رسیم.
در این فیلم، گزارشی از فعالیت‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوسف را مشاهده می‌کنید.
انتهای پیام/۱۵۲
گزارش از حمیدرضا تاکی