عضو هیئت مؤسس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خراسان جنوبی:

تلاش شورای ائتلاف برای وحدت و همگرایی نیروهای انقلاب/ ایجاد شتاب توسعه ای در استان با انتخاب آیت الله رئیسی

بوشادی با بیان اینکه شورای ائتلاف نیرو های انقلاب خراسان جنوبی تمام تلاش خواهد در جهت وحدت و همگرایی نیرو های انقلاب بکار گرفته،گفت:با توجه به روحیه آیت الله رئیسی در محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار، قطعا در صورت انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور، شتاب توسعه ای در خراسان جنوبی ایجاد خواهد شد.

عضو هیئت مؤسس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: یکی از ویژگی های بارز جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در اداره جامعه است که تجلی این مشارکت در انتخابات معنا پیدا می کند و مردم با حضور خود با انتخاب افرادی برای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی یا شورهای شهر و روستا سرنوشت و آینده خود را به آنها می سپارند.
وی با اشاره به در پیش رو بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، افزود: انتخابات شوراهای اسلامی به عنوان پارلمان های محلی، از این حیث دارای اهمیت است که پیش رو است که مردم می توانند کارآمدترین و متخصص ترین افراد را برای اداره محلی خود انتخاب کنند تا این افراد بتوانند واسط و حلقه ارتباطی بین مردم و مسئولان باشند. انتخابات ریاست جمهوری همبه این دلیل اهمیت دارد که انتخاب این فرد به عنوان رأس هرم اجرایی و دومین شخص مملکت مطرح است.
انتخابات تعیین کننده سروشت ما و کشور
عضو هیئت مؤسس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به اینکه سرنوشت همه ما و فرزندانمان به انتخابات گره خورده است و سیاست های فرهنگی و اجتماعی هم منوط به انتخابات و نحوه انتخاب است، نمی توانیم نسبت به انتخابات بی تفاوت باشیم. چرا که یک انتخاب آگاهانه و شناخت کاندیدای اصلح، می تواند آینده روشن تری برای ما رقم بزند.
بوشادی بیان کرد: در شورای ائتلاف بالتبع سیاست های ملی و کشوری که برای آن اتخاذ شده است، در وهله اول ساختار و سازمان رأی و شبکه سازی انجام شده است که حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه شورای ائتلاف ثبت نام شده اند. در تمام مجامع شورای بخش، شورای شهر، شورای شهرستان، شورای استان تا مجمع ملی، همه با انتخاب و فرایند از پایین به بالا انتخاب شده اند که به دلیل کرونا انتخابات شورا به صورت الکترونیکی بوده است.
وی با بیان اینکه این مجامع برخاسته از توده های مردم و بدنه انقلابی جامعه است و منتخبین آن را شورای ائتلاف شهرستان ها تشکیل داده است، گفت: شورای ائتلاف در راستای همگرایی نیروهای انقلاب گام برداشته و سعی کرده است که به روند وحدت کمک کند.
هیچ تقابلی در جبهه انقلاب قابل قبول نیست
عضو هیئت مؤسس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خراسان جنوبی تاکید کرد: در انتخابات شورای شهر هم؛ بنا بر همگرایی و هم افزایی نیروهای انقلاب است و هیچ تقابلی در جبهه انقلاب قابل قبول نیست، به همین دلیل شورای ائتلاف سعی می کند حضور هدفمند و زمینه ساز افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو را رقم بزند.
بوشادی بیان کرد:در بحث انتخابات ریاست جمهوری که کاندیدای شورای ائتلاف آیت الله رئیسی است، اعضای شورای ائتلاف هم در خدمت ستادهای آیت الله رئیسی هستند. همچنین ستادهای اقماری شورای ائتلاف یا همان شانای حامیان آیت الله رئیسی هم در سطح استان و شهرستان ها راه اندازی شده است و همه هماهنگ و در خدمت ستادهای آیت الله رئیسی هستند که امیدوارم به هم افزایی جبهه انقلاب کمک کنند.
مردم با حضور در انتخابات مسببان وضع موجود را کنار بزنند
وی اظهارکرد: با توجه به شرایط اخیر کشور، تهدیدهای بین المللی و در رأس آن آمریکا و اسرائیل و از طرف دیگر تحریم های ظالمانه و شرایط اقتصادی نامناسب، ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم ناشی از سوء مدیریت ها، ممکن است تصور شود زمینه مشارکت در انتخابات محدود باشد. اما بنده معتقدم نگاه اعتقادی و بار معنوی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی سبب خواهد شد تا مردم با عزم انقلابی و مشارکت حداکثری، مسببان وضع موجود و کسانی را که برنامه ها و سیاست هایشان سبب ایجاد این مشکلات شده را کنار بزنند.
انتخاب آگاهانه مردم در دوگانه عزت و سازش
عضو هیئت مؤسس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خراسان جنوبی افزود: به نظر می رسد مردم در دوگانه عزت و سازش، این بار با رأی قاطع خود گزینه عزت را انتخاب کنند که تجلی این عزت، آیت الله رئیسی است که به عنوان مظهر کارآمدی در برابر ناکارآمدی و مبارزه با فساد شناخته می شود.
کسانی که با ارکان نظام فاصله دارند صلاحیت رأی گرفتن ندارند
بوشادی ادامه داد: افرادی هم که در داخل کشور موضوعات رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و عدم مشارکت در انتخابات را مطرح می کنند، باید بدانند که بر اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان موظف است افرادی را که معتقد به مبانی نظام هستند را تایید صلاحیت کند و افرادی را هم که با ارکان و نهادهای قانونی نظام فاصله دارند و به تعبیر رهبر انقلاب، حرف آنها حرف دشمن است را تایید نکند، چرا که قطعا این افراد صلاحیت در معرض آرای عمومی قرار گرفتن را ندارند.
ایجاد شتاب توسعه ای در استان با انتخاب رئیسی
وی یادآور شد: مردم خراسان جنوبی؛ اولین استان و مردمی بودند که ظرفیت و توانمندی را در آیت الله رئیسی دیدند و ایشان را به عنوان نماینده خود در مجلس خبرگان رهبری انتخاب کردند. اکنون هم ارتباط آیت الله رئیسی و ارتباط و حضورشان در استان به دلیل نمایندگی مردم در مجلس خبرگان رهبری، نوعی ارتباط عاطفی و قرابت را بین مردم و ایشان ایجاد کرده است.
بوشادی افزود: با توجه به روحیه آیت الله رئیسی در محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار، قطعا در صورت انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور، شتاب توسعه ای در خراسان جنوبی ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل همه هم استانی ها باید این فرصت را به چشم یک ظرفیت ببینند و از این موقعیت بیشترین استفاده را ببرند.
انتهای پیام/۷ /۳