مدیر کل امور مالیاتی خبر داد:

تمدید مهلت اظهار نامه مالیاتی تا ۱۵ تیر

جعفر احسانی مهر گفت : مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد ۱۴۰۰اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل و کسبه و صاحبان خودروهای عمومی تا ۱۵ تیر امسال تمدید شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در خصوص تمدید مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان  مشاغل و کسبه به خبرنگار خاورستان گفت:به موجب دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل و کسبه تا تاریخ ۱۵ تیرماه امسال تمدید شده است.

جعفر احسانی مهر افزود : بنابراین صاحبان مشاغلی که تاکنون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نکرده اند ، باید برای بهره‌مندی از معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی و عدم تعلق جرایم قانونی غیرقابل بخشش، در این مهلت محدود تمدید شده، از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir در این خصوص اقدام کنند.

وی به این افراد توصیه کرد: این امر را به روزهای پایانی مهلت مقرر موکول ننموده و در صورت داشتن هر گونه سئوال و ابهام قبل از تأیید اطلاعات، به همکاران در ادارات امور مالیاتی استان مراجعه کنند.

انتهای پیام /