جان کری در روزهای انعقاد برجام:

توافق برجام آنقدر بی‌نظیر است که حتی یک کشور از اعضا می‌تواند همه آن را لغو و همه تحریم‌ها را بر گرداند

جان کری در روزهای انعقاد برجام گفته بود: توافق برجام آنقدر بی نظیر است که حتی یک کشور از اعضا می تواند همه آن را لغو و همه تحریم ها را بر گرداند(اشاره به مکانیسم ماشه)

به گزارش خاورستان، جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا در روزهای انعقاد برجام گفته بود: توافق برجام آنقدر بی نظیر است که حتی یک کشور از اعضا می تواند همه آن را لغو و همه تحریم ها را بر گرداند(اشاره به مکانیسم ماشه)
پی‌نوشت: در آن روزها ظریف و روحانی در پاسخ به منتقدان که مکانیسم ماشه در برجام را حماقت می دانستند می گفتند: شما به ما اعتماد ندارید؟
انتهای پیام/۴